Havängsväg görs ej tillgänglig för alla

Simrishamn Artikeln publicerades

Den omstridda vägen till Havängs sommarby och Vitemölla naturreservat från Ängdala busshållplats görs inte tillgänglig för alla. Det beslutade Stiftelsen skånska landskap häromdagen. Man kommer dock att laga och breda dagens murkna stättor i hagen.

– Det är konstigt att ett så enkelt problem inte går att lösa, säger Carina Fritiof som driver Ängdala camping och vandrarhem. Jag kan inte förstå vad det är som hindrar stiftelsen att göra en passage som alla kan utnyttja.

Hon har under längre tid kämpat för att de som hoppar av bussen ska kunna gå genom beteshagen in till sommarbyn och reservatet. Funktionshindrade och barnfamiljer tvingas i dag gå en omväg på den smala och livligt trafikerade riksväg 9.

– Jag har själv sett barnfamiljer som gått med barnvagnar på riksvägen, berättar Carina Fritiof.

Medhåll från kommunen

Hon har fått stöd av Simrishamns kommun som vädjat till stiftelsen att ordna en ordentlig genomgång.

Även boende i sommarbyn tycker att funktionshindrade ska kunna ta sig från busshållplatsen utan att behöva gå på riksväg 9.

– Jag kan förstå stiftelsens argument, men det var väldigt synd att det inte gick att lösa, tycker Charlotte Sollie Brange, ordförande i fritidsbyn.

Hon hade önskat att folk med rullator eller rullstol som hoppar av bussen vid Ängdala skulle ha fått en möjlighet att gå över ängen.

I dag finns det en stig där, tidigare var det en mindre väg över dagens betesmark.

– Nu kommer vi att laga stättorna och bredda dem till 110 centimeter, berättar stiftelsens vd, Stefan Olsson. Då blir det lättare att ta sig igenom stättorna med barnvagn.

Hållplats i Vitemölla

På stiftelsens hemsida skriver man att fler ska inspireras att ge sig ut i den skånska naturen: ”Därför vill vi göra våra strövområden attraktiva, kända och tillgängliga för alla – oavsett förutsättningar”.

Men Stefan Olsson menar att en väg från busshållplatsen inte gör strövområdet tillgängligare för rörelsehindrade.

– Vi rekommenderar folk med rörelsehinder att kliva av bussen i Vitemölla och där ta sig in till strövområdet. Området är överhuvudtaget inte så tillängligt.

”Trams”

Charlotte Sollie Brange vänder sig emot uppmaningen till funktionshindrade att stanna vid Vitemölla.

– Det är bara trams att säga så. Där är det så sandigt att det är svårt att ta sig fram med en rullator.

Enligt Stefan Olsson måste hela reservatet betas och en väg skulle kräva dispens från bestämmelserna.

– Trafikverket gillar inte utfarter som en väg skulle innebära.

Han menar att frågan om en väg från hållplatsen till sommarbyn egentligen inte är något för stiftelsen utan kanske mer en kommunal fråga.

Förslaget om självstängande grindar är inte heller någon bra lösning eftersom grindar går att ställa upp.

– Nötkreatur som går ut på vägen blir en dödsfälla för människor och djur.

Carina Fritiof tycker att det inte spelar någon roll om man släpper fem meter av området till en passage.

– Det verkar inte finnas något sunt förnuft i den här historien.