Havet under stor stress

Simrishamn Artikeln publicerades

Man kan jämföra Hanöbukten med en sjuk person som fått ännu en sjukdom. Och vi vet inte riktigt vad vi ska ställa för diagnos på sjukdomen. Tillståndet för havsmiljön är allvarligt.

Det säger Mats Svensson på Hav (Havs- och vattenmyndigheten) som leder arbetet med att rädda havsmiljön och Hanöbukten.

Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta ett samlande grepp på läget i bukten och föreslå insatser för att vända utvecklingen.

– Men det kommer att ta tid. Kanske 15–20 år. Det finns tyvärr ingen enkel lösning eller någon knapp att trycka på, säger han.

Redogjorde

Häromdagen var han på besök i Simrishamn på Marint centrum och redogjorde för hur arbetet ska bedrivas.

I går ordnades ett stort möte i Åhus för att lyssna på fiskare och ortsbefolkningen. Åhusmötet var nummer två i en serie på tre hearingar för att samla in information. Nästa möte hålls i september och kommer troligen att förläggas i Simrishamn.

De första tecknen på att det inte stod rätt till kom för fyra–fem år sedan. Då flera fiskare slog larm om fiskflykt, såriga fiskar och minskade fångster. Myndigheterna fick också kritik från fiskare för att de inte gjorde något åt problemen utan bara utredde saken.

Nu har man höjt tempot och har bestämt sig för att gå till botten med problemet.

– Det vi ser i Hanöbukten är mycket allvarligt, säger Mats Svensson. Man får gå tillbaka till 1970- talet och bottendöden i Laholmsbukten för att hitta något liknande.

Övergödning

Enligt Mats Svensson är det främst i Hanöbukten miljöproblemen är stora men att det även finns tecken i angränsande områden på att allt inte är bra där heller.

– Hela södra Östersjön är hårt drabbat av övergödning och miljögifter. Havet är stressat och tydligast är tecknen i Hanöbukten.

Han berättar att det kommer rapporter från yrkesfiskare om hur fångsterna minskar även utanför Hanöbukten. Mats Svensson tycker att det tas upp för mycket småtorsk i dag och att fisket borde minska.

– Det är som om en lantbrukare skulle äta upp utsädet. Häromdagen berättade till exempel fiskebasen Olle Wiberg i Simrishamn att kvoterna bör minskas.

Ett problem som märkts mer i norra delen av Hanöbukten är brunfärgning av vattnet från åarna som rinner ut i havet.

– Det är till exempel fortfarande oklart om den ökade volymen brunt vatten är förorsakad av människoaktiviteter eller om det är ett naturligt fenomen.

I takt med att försurningen har klingat av har brunfärgningen av vattendragen ökat. Något som kanske kan tyckas harmlöst.

– Men det har visat sig att humösa ämnen reagerar med saltvattnet och halten av järn har ökat dramatiskt.

Övergödningen av havet och belastningen av miljögifter måste minska redan nu, menar Mats Svensson.

Arbetet med att samla in material och så småningom föreslå åtgärder kommer fortlöpande att vara tillgängligt för allmänheten.

– Allt kommer att läggas upp på Havs hemsida, förklarar Mats Svensson. Det är viktigt att allt är genomlyst.