Högre betyg för niondeklassare

Simrishamn Artikeln publicerades
Foto:Torun Börtz

Resultaten för eleverna i årskurs nio på Korsavadsskolan fortsätter att förbättras. Samtidigt ser skillnaden mellan pojkar och flickor ut att minska.

– Det viktigaste är att följa resultaten över tid och titta på trender. Och generellt har vi en positiv trend vad gäller kunskapsutvecklingen i Simrishamn, säger Lena Hjelmström, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Under förra läsåret uppnådde 83 procent av alla Korsavads niondeklassare kunskapskraven i alla ämnen. Året innan var siffran endast 75 procent. Vad gäller behörigheten till yrkesprogrammen hade siffran ökat från 87 till 91 procent.

Lena Hjelmström ser flera förklaringar.

– Vi vet att fokus på utbildningskvalitet är en nyckelfaktor. Och vi har arbetat aktivt med att lärarna samplanerar och sambedömer i större utsträckning.

Hon förklarar vidare att lärarna även ökat sin kompetens i att bedöma - vilket i sin tur leder till att det blir lättare att planera undervisningen.

Dessutom har gapet mellan flickors och pojkars skolresultat börjat minska.

Läsåret 2014/15 var 85 procent av flickorna i årskurs nio behöriga i alla ämnen, en siffra som endast ökade med en procent under förra läsåret. Pojkarna gjorde däremot ett skutt från 66 till 80 procent.

– Det här är något som vi sett i år och det är vi väldigt glada över, kommenterar Lena Hjelmström.

Ännu är det dock för tidigt att säga om det rör sig om ett trendbrott eller inte. Orsakerna är inte heller klarlagda ännu.

– Men vi vet att det gynnar pojkars studieresultat när skolor börjar jobba mer med digitala verktyg.

Enda smolket i glädjebägaren är att eleverna i årskurs 6 fick sämre betyg under läsåret 2015/16 än året innan. Andelen elever med godkänt i alla ämnen landade på 71 procent för förra läsåret.

– Tidigare har siffran legat stadig på mellan 77 och 79 procent. Så det är en dipp i en annars positiv trend, säger Lena Hjelmström men betonar att man är vaksam ifall resultaten skulle fortsätta att hamna på den lägre nivån.