Ingen lösning på miljöproblemen i Hanöbukten

Simrishamn Artikeln publicerades

Det är fortfarande oklart vad som orsakar miljöproblemen i Hanöbukten och Östersjön. Det stod klart när Havsmyndighetens slutrapport överlämnades till regeringen. Ett särskilt pilotprogram för bukten föreslås bland annat.

I rapporten föreslår Havs- och vattenmyndigheten (Hav) att jakten på problemen intensifieras och att regeringen satsar sex miljoner kronor för fortsatt utredning.

– Det är tydligt att ekosystemen i Östersjön inte är i balans, sa miljöminister Lena Ek (C) när hon tog emot rapporten. Det går heller inte att peka på någon enskild orsak utan det verkar vara mycket komplexa problem.

Enligt rapporten finns tecken på att det inte bara är Hanöbukten som har problem utan havsmiljön i hela södra Östersjön verkar vara i obalans.

Döda fåglar

Hav pekar inte på någon enskild orsak till problemen med bland annat brunt och illaluktande vatten, såriga fiskar, mager torsk, döda fåglar i Hanöbukten och fiskar som flytt den kustnära zonen.

Detta signalerade också myndigheten vid den sista, av tre, hearingen som hölls i Simrishamn i september.

– Vi tar de rapporterade problemen i Hanöbukten på största allvar. Med dagens miljöövervakning kan vi inte bekräfta de boendes iakttagelser. Vi föreslår därför att regeringen avsätter pengar till ett pilotprojekt, säger Mats Svensson, enhetschef på Hav.

Under arbetet med rapporten som överlämnades till regeringen under tisdagen har Hav vänt på alla tänkbara stenar och gått igenom all tänkbar information om utsläpp och annan påverkan på bukten och havet.

Dessutom har myndigheten under det senaste halvåret haft flera möten med forskare, experter, yrkesfiskare och lokalbefolkning runt bukten.

Hav föreslår att regeringen förstärker de miljöövervakningsprogram som pågår i området och drivs av länsstyrelserna i Skåne och Blekinge. Och ett särskilt åtgärdsprogram för att undersöka hälsotillstånd och sårskador hos fisk.

Samt ett särskilt pilotprojekt för bukten.

– Det pilotprojekt som vi föreslår är en ny typ av åtgärd inom miljöövervakning, ett så kallat undersökande övervakningsprogram, som inte tidigare använts. Det syftar till att identifiera vad vi inte känner till i dag, exempelvis hur verksamheten vid skjutfältet som till viss del sträcker sig ut i Hanöbukten kan påverka, säger Mats Svensson.

”Ett slag i luften”

Ola Johnsson i Kivik även känd som Ola fiskare har länge pekat på problem i Hanöbukten och samtidigt efterlyst kraftfulla åtgärder.

– Man har säkert gjort ett gediget arbete men jag hade gärna sett än större satsning och intensifierad forskning, säger han. Rapporten kan bli ett slag i luften och man fortsätter att utreda.

Länsstyrelsens fiskeridirektör Johan Wagnström har förståelse för att det finns en viss frustration över att det tar tid och att inga konkreta åtgärder föreslås.

– Men vi måste veta vad som händer och varför det händer innan vi kan göra något, säger han. Vi måste säkert känna till orsakerna för att sätta in rätt åtgärder

Han menar att det troligen kommer att ta lång tid att få Hanöbukten och havet i balans igen.

– Belastningen på havet har pågått länge och det tar tid att rätta till. Det kan man se historiskt också. Halterna av DDT och PCB i miljön tog till exempel många år att få ner.

Johan Wagnström hoppas nu att regeringen verkligen skjuter till de sex miljoner kronor som rapporten föreslår.

Vid tisdagens presskonferens gav miljöministern inga löften. Hon tyckte att utredarna gjort ett snabbt och bra arbete.

– Jag har i dag tagit emot myndighetens redovisning och ser med mycket stort allvar på de storskaliga och allvarliga miljöeffekter som vi inte kan förklara, säger Lena Ek. Vi ska titta på förslagen till åtgärder.