Ingen sanering efter provskjutning

Simrishamn Artikeln publicerades

RAVLUNDA. Ravlunda skjutfält behöver inte saneras på metallföroreningar efter försvarets provskjutningar med rökgranater. Det konstaterar Försvarsmakten i en färsk rapport.

I samband med provskjutningarna togs sammanlagt 65 jordprover. Vid den efterföljande analysen visade endast ett av proverna på halter av kadmium som översteg Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning.

Föroreningen bedöms som mycket lokal och risken för människors hälsa och för miljön anses därför liten.

Kivik

Man fastnade i motorsåg

Trädgårdsmästaren skulle beskära en hasselbuske vid Kiviks musteri när olyckan var framme. Trots vidtagna säkerhetsåtgärder uppstod kast på motorsågen med en skärskada och en bruten underarm som följd. Arbetsplatsolyckan inträffade i april