Joneberg Holding krävs på miljontals kronor

Simrishamn Artikeln publicerades

Företaget Midroc kräver Joneberg Holding på miljonbelopp i skadestånd. Företaget, som hade hoppats få entreprenaden för bygget, anser att motparten gjort sig skyldig till avtalsbrott.

Inför bygget på Jonebergsområdet ingick de båda parterna ett avtal. Midroc arbetade fram bygglovet och höll i projekteringen. Därefter var det dags att väja entreprenör för bygget av hyreshuset, trygghets-boendet och äldreboendet.

Häromdagen blev det helt klart att det blir Peab som ska bygga äldreboendet och trygghetsboendet.

Kebab tar sig an det vanliga hyreshuset.

Midroc hade dock hoppats på att få totalentreprenaden.

Midroc anser att Joneberg Holding brutit mot det avtal som tidigare ingåtts.

– De har valt att bryta avtalet och då anser vi att vi har rätt att resa skadeståndskrav, säger Hans-Åke Richt, affärsområdeschef för Midroc Project Management.

Miljonbelopp

Några exakta summor vill Hans-Åke Richt inte nämna men det rör sig om miljonbelopp.

Per-Olof Järvegren, vd för Simrishamnsbostäder som ingår i Joneberg Holding, har en helt annan syn på saken.

– Nej, jag delar inte alls den uppfattningen. Vår uppfattning är att det står Joneberg Holding fritt att välja entreprenör. Vi var överens om att diskutera ett fortsatt avtal – men något sådant har vi inte träffat.

Marken saneras

Själva bygget fortsätter dock som planerat. I september började området saneras från de gifter som man hittat i marken i form av arsenik, zink och bly.

Hyrorna för de nya lägenheterna är också bestämda men ännu inte officiella.

– Hyrorna är förhandlade med hyresgästföreningen, förklarar Per-Olof Järvegren.

Han vill inte lämna ut de precisa hyrorna innan protokollet från förhandlingarna justerats men räknar med att inom kort kunna gå ut med hyressättningen.