Kommunen bötfälls för skräpig tomt

Simrishamn Artikeln publicerades

På en tomt utmed Tommarpsån har flera oljefat ställts upp, en husvagn, en toalettstol och annat skräp. Miljöförbundet anmäler kommunen för miljöbrott. Förbundet bedömer dock risken för föroreningar som liten.

Det var i början av oktober som det kom in klagomål på att det var allmänt skräpigt på kommunens tomt där det gamla avloppsreningsverket ligger. Och att det stod flera oljefat där, samt en söndrig husvagn.

Miljöförbundet har nu lämnat över ärendet till åklagare för en så kallad åtalsprövning.

– Vi är skyldiga att göra så om det finns misstanke om brott, säger miljöinspektör Magnus Malmström. Sen är det åklagaren som får bedöma om det skett något brottsligt.

Han gör dock bedömningen att det är en liten miljörisk och att det inträffade är mindre allvarligt. När det gäller bedömningen om något har läckt ut till mark eller vatten vill inte Magnus Malmström sia om så kan vara fallet.

– Kommunen har nu städat upp och sanerat tomten, berättar han.

Från kommunens sida har före detta va-chefen Anna Mattisson tidigare svarat miljöförbundet att oljefaten var tomma och rengjorda. Och att det inte har funnits någon som helst risk för några för-oreningar. Samt att husvagnen inte är söndrig utan används av en förening.

Anna Mattisson menar också tvärtemot miljöförbundet att allmänheten inte heller har tillträde till tomten.

Den nuvarande, nygamle och tillförordnade va- chefen Bertil Månsson berättar att kommunen låter en förening låna tomten för sin verksamhet. Och att det är föreningen som ställt upp olika saker vid det gamla reningsverket.

– Men det fråntar förstås inte kommunen ansvar för platsen, säger Bertil Månsson.

Han fick överta frågan från den förre va-chefen som trodde att saken var avslutad efter att man städat upp området.

– Det är nog mest en formsak, tror Bertil Månsson om anmälan för misstänkt miljöbrott.

I dag har kommunen ingen användning av markplätten, och funderar på om den kanske ska säljas.

Kommunen kommer att få betala för de fyra timmar som miljöinspektören lagt ner på ärendet. Sammanlagt blir det en miljöavgift på 2 940 kronor.

– Ja, det får vi nog göra, säger Bertil Månsson.