Kommunen ryter till om strulande larm: ”Mycket allvarligt”

Simrishamn Artikeln publicerades

Trygghetslarmen har strulat flera gånger med ett par allvarligare incidenter som följd. Nu kräver kommunen bättring av larmföretaget.

De nya digitala trygghetslarmen skulle göra livet ännu tryggare för både äldre och personal inom hemtjänsten. Men friktionsfritt har införandet av det nya arbetssättet knappast varit.

– Vi ser mycket allvarligt på situationen, säger socialchef Stina Lundqvist.

Det har nämligen varit ett antal driftsstörningar som i fyra fall lett till allvarliga incidenter som kommunen anmält enligt Lex Sarah. Bland annat blev en äldre person liggande i flera timmar efter att ha fallit. I ett annat fall blev en äldre brukare sittande i sin egen avföring i över en timma.

– Så här får det inte vara. Ett trygghetslarm ska skapa trygghet. Det måste gå att lita på, säger Stina Lundqvist.

I våras bytte kommunen ut alla sina trygghetslarm mot digitala larm. Samtidigt infördes ett nytt system där alla larm kopplades till en trygghetscentral där telefonoperatörer i sin tur kontaktade hemtjänsten. Den stora vinsten skulle vara förbättrad arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen som skulle slippa svara själva larm av det mindre akuta slaget.

”Förklaringen vi fått är att de varit underbemannade.”

Det som fallerat är larmcentralens kontakter med hemtjänstpersonalen.

– Larmen har gått fram till centralen, men återkopplingen har inte fungerat, säger Stina Lundqvist.

Socialförvaltningen har varit i kontakt med Tunstall AB, företaget som ansvarar för trygghetslarmen och larmcentralen som finns i Örebro.

– Förklaringen vi fått är att de varit underbemannade. Särskilt under sommaren. Vi har också fått besked om att de anställt mer personal.

Men problemen har fortsatt.

– Nu ska vi träffa företaget. Vi tänker nämligen inte betala för en tjänst som inte fungerar. Vi tänker också kräva att de har en back-up om det är problem med telefonnätet. De får helt enkelt se till att det fungerar.

Problemen har skapat stor oro, inte bara hos de äldre som har larm, utan även hemtjänstpersonalen.

– Personalen måste kunna lita på tekniken.

När det varit driftsstörningar har hemtjänsten inte heller fått information om detta.

– Hade vi fått veta att det var problem med larmen hade vår personal haft en chans att titta till de brukare som är i störst behov av hjälp.

 

Fakta

Lex Sarah-anmälningar

21 juli: Brukaren larmar för att få hjälp till toaletten. När hemtjänsten inte kom försökte hen själv ta sig till toaletten, men ramlade. Två timmar senare får hemtjänsten information om larmet och hittar då brukaren liggande på golvet i sin egen urin.

2 augusti: Brukaren behöver hjälp att gå på toaletten och tryckte på larmet. Efter nära en timme hade hemtjänsten inte kommit och brukaren ringde en andra gång. Först 45 minuter efter den andra larmtryckningen fick hemtjänstpersonalen veta. Brukaren hade då fått sitta i sin egen avföring i en timma.

3 september: Brukaren pratar i telefon när hen faller. Anhöriga kör dit och trycker på trygghetslarmet. Larmet går inte fram. Brukaren skickas med ambulans till sjukhuset där hen senare avlider.

3 september: Brukaren har ramlat och trycker på sitt larm. Larmet går inte fram och anhöriga hittar brukaren liggande på golvet.

Visa mer...