Krävs på 632 000 kronor

Simrishamn Artikeln publicerades

Kommunrevisionens ordförande Staffan Ivarsson (fp) måste betala tillbaka de 632 000 kronor han fått ut för förlorad arbetsförtjänst. "Uttaget stämmer varken med vårt reglemente eller lagen", säger kommunstyrelsens ordförande Christer Akej (m).

- Därför har kommunstyrelsen beslutat att kräva tillbaka all ersättning Ivarsson fått för förlorad arbetsförtjänst, semesterförmån och pensionsförmån sedan 2003, fortsätter Akej.

Det rör sig om 632 014 kronor.

Kommunstyrelsens beslut kommer efter att man låtit en jurist på Sveriges kommuner och landsting granska Ivarssons redovisning av sin förlorade arbetsförtjänst. Enligt den har han tagit ut ersättning när han varit kompledig från sitt jobb på Riksrevisionsverket.

- För att få ersättning krävs att man verkligen förlorat inkomst och det kan Ivarsson inte påvisa, säger Christer Akej.

Staffan Ivarsson är minst sagt förvånad över kommunstyrelsens beslut.

- Jag har inte för avsikt att betala tillbaka en enda krona. Jag har inte gjort något fel!, säger han med eftertryck.

Staffan Ivarsson har vid flera tillfällen förgäves försökt berätta om den konflikt som han menar finns inom revisionen i Simrishamn.

- Jag är väldigt upprörd över hanteringen och innehållet i beslutet som fattats på amatörmässiga grunder.

Staffan Ivarsson ifrågasätter juristens utlåtande och att kommunstyrelsen kunde avgöra ärendet så snabbt.

- Jag som är van att uttolka regelverk, vet att det kräver sin tid.

Kommunstyrelsen hade även krävt att Ivarsson skulle redovisa sina utlandssamtal på mobilen.

- Men vi har inte tagit ställning i den frågan, säger Christer Akej.

Däremot ska kommundirektören göra en allmän granskning av utbetald ersättning till förtroendevalda under 2003-2008.

Akej vill inte kommentera om han har fortsatt förtroende för Ivarsson och Ivarsson behöver betänketid när det gäller hans förtroende för kommunstyrelsen och dess ordförande Akej.