Kurs för aktiva föräldrar

Simrishamn Artikeln publicerades
De hjälper föräldrar i sin roll som föräldrar. Ulla Henriksson, Gittan Ericson, Marianne Andersson, Niclas Björnén och Anna Sandberg leder alla utbildningar i föräldraskap.
Foto:Emma Lawesson
De hjälper föräldrar i sin roll som föräldrar. Ulla Henriksson, Gittan Ericson, Marianne Andersson, Niclas Björnén och Anna Sandberg leder alla utbildningar i föräldraskap.

I snart tio år har kommunen ordnat utbildningar i aktivt föräldraskap. Flera hundra mammor och pappor har stärkts i sin roll som föräldrar. Nu utökas verksamheten med en utbildning för separerade föräldrar.

I snitt går 60 till 80 föräldrar i kommunen en kurs i aktivt föräldraskap varje år. Aktivt Föräldraskap finns i över 80 av Sveriges kommuner och är ett föräldrastödprogram som arbetar för att skapa ömsesidig respekt utan varken bestraffnings- eller belöningssystem.

– Vi har fått höra från skolan att det märks skillnad på de elever vars barn gått föräldrautbildningen. Det gör oss mycket stolta att höra, säger Anna-Pia Vang, chef på Elevhälsan som arrangerar utbildningarna.

I sitt möte med föräldrar har Elevhälsan sett ett behov av att rikta utbildningar till vissa målgrupper.

– Vi ser ibland att barn till föräldrar som genomgår en konfliktfylld separation kan påverkas negativt, säger Niclas Björnén, samordnare för föräldrautbildningarna.

Därför satsar man nu på Biff - Barn i föräldrars fokus - ett utbildningsprogram som Rädda Barnen har utvecklat tillsammans med Södertälje kommun. Utbildningen består av tre träffar där mammor träffas för sig och pappor för sig.

– Kursens fokus är vad man som förälder kan göra för att underlätta för sitt barn, säger Niclas Björnén som kommer att vara kursledare tillsammans med Sara Ytell.

– Alla föräldrar vill sina barn väl, men det kan vara svårt som förälder att hålla fokus på barnet mitt i sin egen sårade relation, säger Sara Ytell.

Liksom när det gäller Aktivt Föräldraskap handlar kursen varken om förmaningar och pekpinnar eller färdiga lösningar. Utbildningarna handlar snarare om att få deltagarna att reflektera över situationen i familjen och se vad de vuxna kan förändra för att stärka relationen till sina barn, men också att träffa andra föräldrar och prata om hur det är att vara förälder.

– Då fokus i kurserna är att vi vuxna ska förändra vårt förhållningssätt är Aktivt Föräldraskap godkänt av Barnkonventionen, säger Niclas Björnén.

I början av 2015 är planen att Biff-kurserna ska dra igång.

– De som vill gå kan anmäla sig till mig eller Sara Ytell direkt, säger Niclas Björnén.

Intresset för föräldrautbildningarna har varit ganska konstant genom åren.

– Men det är klart att vi gärna ser att ännu fler föräldrar anmäler sig. Aktivt föräldraskap kan man som förälder genomgå flera gånger då vi har program för föräldrar med barn mellan 0-17 år, säger Anna-Pia Vang.