"Lagen är bristfällig"

Simrishamn Artikeln publicerades

Per-Ola-fallet ger eko ända in i LRFs förbundsstyrelse. Nu lyfter LRF-basen frågan om en moderniserad lagstiftning. – Det finns brister i lagstiftningen, säger säger Helena Jonsson, ordförande för LRF.

Nu lyfter LRF-basen frågan om en moderniserad lagstiftning. – Det finns brister i lagstiftningen, säger säger Helena Jonsson, ordförande för LRF.

– Länsstyrelsen gör rutinkontroller och kan förelägga djurägare att åtgärda brister. När en djurägare fått tre förelägganden står det i djurskyddslagen att djurägaren ska ha ett djurförbud. I den gamla lagstiftningen var det mer av en mild rekommendation och inte ett ska-krav, menar Helena Jonsson.

Kravet på djurförbud påverkar både inspektörer och djurägare.

–Tillsynspersonalen vågar inte förelägga som de gjorde tidigare. För djurägaren betyder ska-kravet att det inte längre är någon garanti att den som får djurförbud förtjänar det.

Helena Jonsson skulle hellre se att man jobbar med ett annat synsätt.

– Över lag har vi en otroligt bra skötsel av våra djur. Fokus borde ligga på att göra det ännu bättre. Om någon testar ett nytt system borde djurskyddet försöka sprida nya erfarenheter. Idag bygger djurskyddet på kontroll, sanktion och straff. Det gynnar egentligen inte djuren.

Djurskyddslagen ska vara till för att skydda djuren från lidande.

– Naturligtvis ska omhändertagande och djurförbud tas till när läget är akut, men det får inte användas för att straffa djurägare, säger Helena Jonsson.

Byta inspektörer

Ett av de krav som Per-Ola Olsson ställt är att få byta djurskyddsinspektörer. Länsstyrelsen har sagt nej eftersom man menar att kontinuitet är viktigare. Helena Jonsson öppnar dock för ett tillmötesgående.

– Om djurägaren och inspektören blir osams tror jag det är svårt för inspektören att vara opartisk. Då borde det vara bra för båda att koppla in en annan inspektör och få en second opinion.

Uppståndelsen runt Per-Ola Olsson och hans djur kan få konsekvenser för hur djurskyddsärenden hanteras framöver.

– Det här är ingen ny fråga för LRF. Per-Ola är förvisso ett unikum eftersom han är så otroligt kommunikativ. Det har säkert både varit en fördel och en nackdel för honom. Konsekvenserna för LRF är att vi nu får mer uppmärksamhet och intresse för de frågor som vi sedan tidigare arbetat med.