Landmärke rivs – nya blänkande silos ersätter

Hammenhög Artikeln publicerades
Landmärket vid den norra infarten till Hammenhög är snart ett minne blott. I oktober är den helt borta.
Foto: Urban Nilmander
Landmärket vid den norra infarten till Hammenhög är snart ett minne blott. I oktober är den helt borta.

Den stora gråa betongbyggnaden hos Lantmännen i Hammenhög rivs nu bit för bit. Ett landmärke försvinner.

– Vi insåg att vi inte hade någon användning för byggnaden. Men jag lovar att det blir fyra nya landmärken i form av blänkande silos, säger Fredrik Jönsson, produktchef hos Lantmännen.

Först försvann det ena landmärket för Hammenhög, det mot söder. Och tanken var från början att det andra, det som reser sig mot Smedstorpsvägen, skulle få vara kvar.

– Vi har en budget för hela omvandlingen av området och vi ändrade oss nyligen och bestämde oss för att även riva byggnaden mot norr, berättar Fredrik Jönsson.

Runt 3000 ton byggmassor och 300 ton metallskrot tas ned från den stora byggnaden.
Runt 3000 ton byggmassor och 300 ton metallskrot tas ned från den stora byggnaden.

Arbetet startade för någon månad sedan och den omfattande rivningen bit för bit beräknas vara helt färdig i slutet av oktober. Enligt Fredrik Jönsson innebär det nya beslutet ingen extra kostnad.

– Nej vi håller oss inom budget, säger han.

Vad den budgeten ligger på vill han inte berätta, bara att ”det handlar om några miljoner men inte tio”.

Den 30 meter höga betongbyggnaden tas ner av företaget Trellegräv. Stefan Jönsson på företaget har varit med om många rivningar men just den här sticker ut.

– Vi måste vara försiktiga eftersom den hänger ihop med en mindre byggnad som inte ska rivas. Allt måste ske i mindre steg, säger han.

Enligt honom kan det handla om runt 3 000 ton restavfall när byggnaden är helt riven. Till det kommer ungefär 300 ton metallskrot som körs till återvinning.

Den 30 meter höga byggnaden måste tas ner bit för bit för att inte skada den del som ska bli kvar.
Foto: Urban Nilmander
Den 30 meter höga byggnaden måste tas ner bit för bit för att inte skada den del som ska bli kvar.

Under den stora byggnaden finns fler rum, kulvertar, tippfickor och annat som ska rensas ur och tömmas. Det mesta av den krossade betongen från den höga byggnaden ska återanvändas.

– En hel del använder vi till att fylla igen utrymmet under byggnaden. Resten ska användas som fyllnadsmassor för det som ska byggas senare, berättar Stefan Jönsson på Trellegräv.

Den stora betongbyggnaden rivs alltså men den gulgröna lägre delen som hänger ihop med landmärket blir kvar och ska användas som lager.

– Där ska vi sedan bygga fyra stora silos och en tork. Silosarna kommer att bli nästan lika höga som det gamla landmärket så man kan säga att vi byter ett landmärke mot fyra, säger Fredrik Jönsson.

Planen är att de nya byggnaderna ska stå klara till midsommar 2019.

Resterna från silosen som revs tidigare kommer Lantmännen också att använda som fyllnadsmassor. Alla metaller därifrån körs också iväg för återvinning.