Havängsdösen återställs efter grillfest

RAVLUNDA Artikeln publicerades

Havängsdösen har använts som grillstuga. Nu ska graven återställas med bidrag från länsstyrelsen.

– Det handlar om en av landets finaste fornlämningar. Det är absolut förbjudet att göra åverkan på fornlämningar och naturligtvis också att elda vid dem, säger länsantikvarie Thomas Romberg.

Det var i somras som en flanör på heden upptäckte grillkol och svärta på den gamla dösens stenar. Personen kontaktade Österlens museum som i sin tur kontaktade länsstyrelsen. Vid en inspektion konstaterade länsstyrelsen att någon grillat vid graven och att stenen tagit skada av elden.

Centralgraven

– Någon har eldat alldeles intill centralgraven, berättar Lars Jönsson, arkeolog, vars företag Österlenarkeologi nu fått länsstyrelsens uppdrag att återställa skadan.

– Ett flertal mindre stenar som legat delvis dolda i sanden har också grävts upp. Stenarna ingår inte i den ursprungliga graven utan tillkom när dösen rekonstruerades. Därför kommer jag att ta bort stenarna.

Länsstyrelsen lämnar ett bidrag på 10 975 kronor till arbetet.