Länsstyrelsen kräver inte prov

Simrishamn Artikeln publicerades

Länsstyrelsen kräver inte fler provtagningar efter miljögiftet TBT i Simrishamns hamn.

Det var våren 2008 som provtagningar visade alarmerande höga halter av tributyltenn, TBT, i bottensedimentet. TBT finns i färg man målar båtbottnar med och länsstyrelsen menar att slipen var den stora föroreningskällan. Åtgärder har sedan dess vidtagits för att minimera utsläppen.

I ett brev till kommunen konstaterar länsstyrelsen att eftersom det inte finns några svenska generella riktvärden är det svårt att veta vilka halter som kan vara acceptabla men också vilken mängd sediment som skulle schaktas bort för att bli av med giftet.

Länsstyrelsen menar också att det är svårt att bedöma miljönyttan av en bortschaktning i förhållande till kostnaden. Att bestämma vad som skulle schaktas bort skulle också kräva kostsam provtagning.

Simrishamns kommun avser att ta prover i samband med kommande muddring i hamnen och då vill länsstyrelsen vara med och bestämma omfattning av provtagningen.