Lärare protesterar mot skolbudget

Simrishamn Artikeln publicerades
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Kvaliteten på undervisningen riskerar att försämras och det finns risk för att läroplanen inte kan följas. Två lärarförbund är starkt kritiska till den tilläggsbudget som kommunfullmäktige väntas anta.

På måndag eftermiddag samlas kommunfullmäktige till sammanträde. En av de mest brännande punkterna på dagordningen är tilläggsbudgeten för 2019.

I förslaget till tilläggsbudget får barn- och utbildningsnämnden ytterligare tre miljoner kronor. Alldeles för lite, anser Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, som gjort gemensam sak och skrivit till kommunen.

I sitt brev kräver de båda fackförbunden att nämnden beviljas hela det belopp som äskades från början, varav ungefär sex miljoner kronor planerades att komma skolan - från förskola till gymnasium - till godo.

– Barn- och utbildningsnämnden har väldigt goda insikter i vad de behöver pengar till. De tar inte i utan äskar vad som behövs, konstaterar Anki Lindström, vice ordförande i Lärarförbundet i Simrishamn.

Utan hela den begärda summan kan det bli kvalitetssänkningar och man riskerar att inte fullt ut kunna följa skollagen och läroplanen, anser förbunden.

– Varje krona investerad i barn och ungdomar i Simrishamn är en väl investerad krona.

Vilka blir konsekvenserna om nämnden inte får alla pengarna?

– Det kan jag inte överblicka i dagsläget, eftersom det handlar om att förvaltningen får göra prioriteringar, säger Anki Lindström, vars förbund planerar att manifestera på Stortorget inför måndagens fullmäktigemöte.

Hon poängterar också hur arbetsbelastning och arbetsmiljö påverkar lärare att stanna i yrket eller söka sig till en viss kommun.

Det var i maj förra året som den dåvarande barn- och utbildningsnämnden äskade 12,3 nya miljoner.

Av dem skulle fyra miljoner användas för att finansiera förskoleplatser till den ovanligt stora årskull barn som fötts. Två miljoner skulle användas till driften av Campus Österlen och 800 000 kronor för att finansiera årskurs 4 på skolan i Sankt Olof.

– Resten ville vi använda till kvalitetsförstärkningar i framför allt förskolan men även i grundskolan och på gymnasiet, förklarar Christer Grankvist (S), som då var nämndens ordförande.

I den budget som antogs i november fick nämnden 1,3 av de begärda miljonerna och med förslaget i tilläggsbudgeten skulle tillskottet alltså bli sammanlagt 4,3 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämndens nuvarande ordförande Malin Henriksson (L) anser dock att man inte ska stirra sig blind på de 12,3 miljonerna.

– Det är gamla siffror och dessutom valårssiffror, det ska man ha i åtanke, kommenterar hon.

– Barn och utbildning är extremt viktigt, men det här är en balansgång där man måste väga in behoven i hela kommunen - vi kan ju till exempel inte bara strunta i att ge pengar till socialnämnden.

Hon anser också att allt inte handlar om kronor och ören.

– En bra verksamhet använder pengarna på ett effektivt sätt, slår hon fast.