Matten lyfts till nya nivåer

Simrishamn Artikeln publicerades

Varje tisdag samlas Korsavadsskolans alla mattelärare för att förkovra sig inom sitt ämne. Tillsammans ska de lyfta matematikunder- visningen till nya nivåer. På skolan inreds också en matteverkstad.

Mattelyftet är en statlig satsning med syfte att öka de svenska elevernas måluppfyllelse i matte.

Anna Forsvall är handledare för alla lärare som undervisar i matte på högstadiet. I kommunen finns ytterligare tre handledare med ansvar för de yngre barnen. Handledarna är knutna till Kristianstad högskola och träffas några gånger varje termin. Betydligt tätare är träffarna på det lokala planet.

– Vi träffas varje tisdag och jobbar tillsammans i en och en halv timme, berättar Anna Forsvall.

En särskild lärportal på internet är knuten till mattelyftet och det är utifrån denna som mattelärarna jobbar.

Övningsuppgifter

– På portalen finns filmer och övningsexempel. Dessutom finns det uppgifter som vi ska använda i vår undervisning och utvärdera vid nästa träff, förklarar Anna Forsvall.

– Det handlar om kollegialt lärande. Vi har alla olika erfarenheter och kunskaper och vi lär varandra. Man får liksom en ny syn på sitt eget sätt att lära ut. Man tvingas vidga sina vyer och prova lösningsstrategier som man inte brukar använda.

Tar ett tag

Att förändra undervisningen i ett ämne är ingenting som sker över en natt.

– Det finns många invanda mönster och det tar givetvis tid att förändra. Men viljan finns, säger Anna Forsvall.

Någon effekt på elevernas betyg lär inte synas redan.

– Matte är fortfarande ett ämne där vi har låg måluppfyllelse och vi hoppas kunna se en förändring framöver. I synnerhet eftersom samma satsning pågår från ettan i hela kommunen, säger rektor Pia Svensson, som deltar aktivt i mattelyftet.

Pratar mer matte

Hon har även intervjuat eleverna om vad de tycker om förändringarna på mattelektionerna.

– Många har sagt att det är bra att det inte bara jobbar i en mattebok längre utan att man pratar mer om matte på lektionerna. Eleverna upplever det positivt.

Från staten får skolan bidrag till satsningen. Dessa pengar används på Korsavadsskolan till att skapa en matteverkstad.

– Vi har köpt in material till matematiklaborationer. Bråkcirklar, tärningar, linjaler och surfplattor.