Mc-klubb JO-anmäler polisen

Simrishamn Artikeln publicerades

30 motorcyklister på rumble run bevakades av 27 poliser. Nu JO-anmäler mc-klubben i Järrestad polisen för trakasseri, förföljelse och negativ särbehandling. Enligt polisen tillhör klubben mc-sfären och omfattas därmed av det förebyggande arbetet mot gängkriminalitet.

Det var den 28 maj i år som motorcykelklubben med säte i Näckebodalen utanför Järrestad arrangerade ett så kallat rumble run där deltagarna kör i kortege längs en förutbestämd rutt. Det var en lördag förmiddag och ett 30-tal motorcyklister samlades i klubblokalen.

En stor polisstyrka med 27 poliser dök upp. De kontrollerade deltagarnas fordon och gjorde alkoholkontroller.

I sin JO-anmälan yrkar klubben genom sitt ombud att polisens agerande granskas eftersom man menar att inga brottsmisstankar fanns som grund för masskontrollen. Man menar också att polisen trängde sig in på privatägd mark utan tillstånd från fastighetsägare och utan husrannsakansorder.

JO har nu beslutat att inleda en utredning med anledning av mc-klubbens klagomål. JOs begäran om yttrande har landat hos Mårten Unbäck, chefsjurist inom polisen.

– Vi ska utreda vad som hänt och klarlägga om vi har gjort rätt bedömningar. Innan vi gjort det kan jag inte kommentera det här.

Uppdraget att utreda händelsen har hamnat på Thomas Servins bord. Han är biträdande polisområdeschef och högst ansvarig för den operativa verksamheten.

– Jag har inte hunnit sätta mig in i situationen, men kommer att inhämta uppgifter från alla inblandade.

– Gängkriminalitet är ett stort problem som vi jobbar mot på olika sätt. Wheel Legs tillhör mc-sfären och det räcker för att de ska omfattas av det förebyggande arbetet. Utan att veta så förmodar jag att vi fått någon information som lett till att vi beslutade om en omfattande insats.

Jan Andersson, president i Wheel Legs, har Wheel Legs samröre med kriminella mc-klubbar?

– När vi är på fester träffar vi folk från andra klubbar. Vi umgås med medlemmar i alla skånska klubbar. Men vi är en självständig klubb utan band till någon annan klubb, säger Jan Andersson.

Att polisens agerande anmäls till JO är inte ovanligt men de flesta fall avskrivs direkt. I 10-12 fall om året i Skåne leder en anmälan till att JO går vidare med ärendet.