Museiförening byter mark med kommunen

Simrishamn Artikeln publicerades

Museiföreningen Skånska Järnvägar och Simrishamns kommun ska byta mark.

Kommunen köper en del av fastigheten Maglehems Ora 1:2 i norra delen av kommunen för att kunna bygga en gång- och cykelväg.

Dessutom ska kommunen överta föreningens fastigheter i Vitaby och Sankt Olof.

I gengäld köper föreningen fastigheterna Gyllebo 1:8 med flera på sträckan Sankt Olof - Gärsnäs, för att kunna bedriva ånglokstrafik där.

Tekniska nämnden föreslår att fullmäktige säger ja till markköpen, som i praktiken innebär byte av mark.