Ny villabebyggelse planeras i Kivik

Kivik Artikeln publicerades
En skiss över hur det framtida området är tänkt att se ut.
Foto: Stadstudio
En skiss över hur det framtida området är tänkt att se ut.

Ett 40-tal små villor helt i trä i utkanten av Kivik. Det är projektet som fallit kommunen i smaken när en gammal äppelodling ska bli bostadskvarter.

– Det är ett väldigt attraktivt område, med utsikt över Hanöbukten. Och läget känns helt rätt, det är många som vill flytta till Kivik, konstaterar Anna Eliasson, chef för plan- och exploateringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

I våras utlyste kommunen en markanvisningstävling för den gamla äppelodlingen vid väg 9, mitt emot nerfarten mot Kiviks skola.

Två förslag kom in. Det man föll för var projektet ”Kiviks trädgårdar”, framtaget av Arkitektbyrån Stadstudio i Malmö.

”Husen är inte så stora och det tror jag är bra”

Förslaget omfattar ett 40-tal relativt små villor helt i trä, så även taket. Arkitekterna bakom förslaget beskriver själva husen som upp och nervända träbåtar.

– Det kan se ut som väldigt många hus, men de är väldigt fint placerade och av lite olika storlek. Husen är inte så stora och det tror jag är bra, kommenterar Anna Eliasson.

Ett 30-tal av husen är tänkta som enplanshus på 70 kvadratmeter, övriga är på två plan och 95 kvadratmeter. I båda fallen är det dock tänkt att man ska kunna bygga till vid behov.

Arkitekterna tänker sig en bred målgrupp, med både barnfamiljer, unga och pensionärer.

Varje hus får en egen, mindre trädgård och mellan husen vill arkitekterna skapa gemensamma grönytor. Ambitionen är att behålla så många av den gamla äppelodlingens träd som möjligt och samtidigt plantera nya träd.

För närvarande är det byggstopp i Kivik, på grund av att VA-frågan ännu inte är löst. Det tror dock inte Anna Eliasson ska utgöra ett problem.

– En planprocess tar ju några år, menar hon.

Vid sitt senaste möte beslutade samhällsbyggnadsnämnden att gå vidare med projektet och låta förvaltningen ta fram ett planavtal och ett markanvisningsavtal.

Helt enig var dock inte nämnden. Feministiskt initiativ ville avbryta processen och reserverade sig därför mot beslutet.