Nytt boende för flyktingar planeras

Simrishamn Artikeln publicerades

Ännu ett flyktingboende kan vara på väg att etableras i kommunen. Det är den nya ägaren till det före detta äldreboendet Skogsgläntan i Sankt Olof som har planer på att ta emot flyktingar.

– Det här ligger helt och hållet i sin linda. Men ett flyktingboende är ett av många sätt som jag vill försöka utveckla verksamheten på, säger fastighetsägaren Lars Andersson.

Han har ännu inte kontaktat Migrationsverket. Däremot har han, som reglerna kräver, informerat Simrishamns kommun om sina planer på ett eventuellt flyktingboende.

Lars Andersson köpte helt nyligen det före detta äldreboendet Skogsgläntan av Simrishamnsbostäder. Tillträde till fastigheten har han först den 1 oktober. Sedan tidigare äger och förvaltar Lars Andersson flera hyresfastigheter i Malmö, han är ägare till flera hus i området Seved.

Om det i slutändan skulle bli ett flyktingboende på Skogsgläntan blir det hans första. Han har dock för avsikt att både förvalta fastigheten och driva boendet.

– Driver man verksamheten själv har man också intresse av att allt ska fungera bra runt omkring, resonerar han.

Hur många som skulle kunna komma att bo på boendet vet han ännu inte, men till kommunen har han sagt att det kan komma att röra sig om ett 50-tal personer.

Stort tryck

Trycket på nya platser för nyanlända flyktingar fortsätter att vara mycket stort. Förutom att flyktingströmmen är fortsatt stark, inte minst från krigets Syrien, späs problemet på när det inte går att hitta permanent boende till de många av dem som fått uppehållstillstånd och därför egentligen borde lämna de tillfälliga boendena.

Ett sätt att lösa problemet är att låta fler flyktingar bo på de boenden som redan är i bruk.

– Migrationsverket har fattat ett beslut om att förtäta anläggningsboendet rent generellt, förklarar Aida Malkoc, enhetschef för mottagningsenheten i Malmö och Helsingborg.

Ett av de boenden som de närmaste dagarna kommer att få ta emot fler flyktingar är boendet på sjukhuset i Simrishamn. För närvarande bor där 304 personer men ett beslut har fattats om att upplåta plats åt 350 asylsökande.