Omstridda hus överklagas till länsstyrelsen

Simrishamn Artikeln publicerades

De planerade husen strax söder om Vik hamnar nu på länsstyrelsens bord.

En granne har överklagat beslutet som kommunfullmäktige fattade strax före jul. När detaljplanen för husen var uppe i fullmäktige blev det votering.

Då menade flera politiker att man skulle vänta med ett beslut eftersom det kommit in en ny rapport om de hotade och rödlistade djuren som finns i området.

Grannen till de planerade husen begär i sin överklagan att planen prövas enligt miljöbalken.

Han tillför nu helt nya uppgifter och smått sensationella om de är korrekta.

– Drakflygarspindeln har sitt enda kända tillhåll här, dess habitat är akut hotat om planen genomförs, skriver grannen i sin överklagan till länsstyrelsen.

Enligt grannen beror detta på att djuret inte är vetenskapligt beskrivit. Dess existens är inte känd.

I området är det dock väl känt sedan länge att här finns flera hotade arter som skyddas av det så kallade artdirektivet.

Landets mest hotade groddjur finns fortfarande kvar vid Vik. Den grönfläckiga paddan påträffades vid den inventering som gjordes i området. Här finns också strandpadda och hasselmus.

Just hasselmusen finns i området enligt den nya rapport som politikerna hänvisade till.

Enligt rapporten ska det ha påträffats bon av hasselmus i planområdet.

Rapporten gjordes av Boris Berglund, som anses som mycket kunnig på just hasselmus.

Boris Berglund gjorde sin rapport på uppdrag av grannar som var kritiska mot en exploatering av området.

När planen behandlades i fullmäktige var moderaterna, centern, folkpartiet och sverigedemokraterna för exploatering. Emot var österlenpartiet, miljöpartiet, feministiskt initiativ, vänstern och kristdemokraterna. Socialdemokraterna avstod från att rösta.