Per-Ola Olssons fall anmält till JO

Simrishamn Artikeln publicerades

Det planerade omhändertagandet av lantbrukaren Per-Ola Olssons kor har väckt rabalder i jordbrukssverige. Nu JO-anmäler riksdagsman Staffan Danielsson (C) länsstyrelsen i Skåne i hopp om en granskning av myndighetens agerande.

Det var den 2 januari som korna på Åkesholm i Rörum skulle hämtas av polisen. Omhändertagandet avblåstes dock på grund av att djurägaren menade att han överklagat beslutet om omhändertagande.

Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat om rätten ska ta upp djurägarens överklagande och i väntan på det sker ingenting.

Har djurförbud

Bakgrunden till länsstyrelsens beslut är att djurägaren inte följt förelägganden han fått om att förbättra djurens miljö.

Till grund för beslutet ligger även en veterinärs utlåtande att djuren får för lite mat och dålig mat.

Per-Ola Olsson och hans far Kent Olsson, som sedan ett par år har djurförbud, anlitade dock sina egna experter. Veterinären Per Michanek och husdjursrådgivare Kerstin Fredlund har båda skrivit intyg på att de anser djuren vara i gott hull.

Riksdagsman agerar

I lantbrukstidningen Land beskrivs det ”misslyckade” omhändertagandet under rubriken ”Välmående djur ska omhändertas”.

Hela 217 läsare har kommenterat artikeln på webben.

Nu agerar alltså även en riksdagsman. Staffan Danielsson sitter i jordbruksutskottet och har egen bakgrund som lantbrukare. Han är kritisk till djurskyddet i landet.

– Det är hyckleri. Vi har så stränga djurskyddsregler att det fördyrar produktionen så mycket att konsumenterna väljer kött från andra länder med sämre djurskydd. Hur har då djuren fått det bättre?

Självklart behövs ett fungerande djurskydd.

– Djur ska ha det bra och länsstyrelsens ansvar är att djur som far illa får det bättre. Men det är uppenbart att länsstyrelsen har en utomordentlig makt och djurägaren alltid är i underläge. Kanske borde det finnas en ombudsman som kan granska om myndighetsutövandet har rimliga proportioner.

Staffan Danielsson menar dock att det säkert finns fog för många av länsstyrelsens beslut.

– Jag är väl medveten om att länsstyrelsen ofta har en poäng i sin kritik, men jag tycker att vi måste ha en debatt. För att få igång en debatt är det bra att kunna utgå från ett fall. Det var då jag stötte på Per-Ola Olsson. Jag har inte varit på gården och länsstyrelsen kan säkert ha grund för sin kritik men eftersom Per-Ola Olsson kan föra sin talan och är öppen med sin situation väljer jag hans fall i min JO-anmälan.

Öppen är han. Alla turerna på Åkesholm kan följas på Per-Olas blogg Sveriges snyggaste bonde.se.

Ryktesspridning

Att Danielsson väljer att göra en anmälan beror även på ryktesspridningen kring just länsstyrelsen i Skåne.

– Det har varit bekymmer på länsstyrelsen i Skåne och det är inte bra för rättssäkerheten och förtroendet för myndigheten. Därför är en granskning viktig, säger Staffan Danielsson.

Byte av inspektörer

Han skriver i sin anmälan att myndigheten och dess tjänstemän måste ”använda sina maktinstrument med gott omdöme, och det kan finnas risk för att enskilda tjänstemän för den goda sakens skull kan agera oproportionerligt kraftfullt och även överreagera mot djurägare som är uppstudsiga”.

Danielsson ber särskilt JO att se på Olssons begäran om att byta djurskyddsinspektörer.

– Länsstyrelsen har inte tillmötesgått deras begäran och jag förstår inte varför. Trots att djurägaren menar att det finns ett ömsesidigt misstroende och att samma inspektörer varit handläggare i många år.