Polisen nöjd med sin närvaro i Simrishamn: ”Jag är stolt”

Simrishamn Artikeln publicerades
Polisens närvaro var i fokus under mötet på fredagen. Från vänster Markus Jonasson, 1910, närpolisområdeschef Mats Cronhag, näringslivsutvecklare Lars Persson, polismästare Susanne Hagström-Rosenqvist, Emelie Korsgaard, Systembolaget, oppositionsråd Anders Johnsson (M) och kommunalråd Karl-Erik Olsson (S).
Foto: Emma Lawesson
Polisens närvaro var i fokus under mötet på fredagen. Från vänster Markus Jonasson, 1910, närpolisområdeschef Mats Cronhag, näringslivsutvecklare Lars Persson, polismästare Susanne Hagström-Rosenqvist, Emelie Korsgaard, Systembolaget, oppositionsråd Anders Johnsson (M) och kommunalråd Karl-Erik Olsson (S).

Polisen är närvarande i Simrishamn och mer ska det bli. Det menar polisledningen som igår kom på besök för en diskussion med kommunledningen och köpmännen.

Upprinnelsen till mötet under fredagen var snatterierna härom veckan som bland annat drabbade klädbutiken 1910.

Butikens ägare, tillika köpmannaföreningens ordförande, Markus Jonasson, skrev tillsammans med kommunalråd Karl-Erik Olsson (S) brev till polisledningen i ren frustration. Dels över att ingen patrull skickades till Simrishamn, dels för att utredningen enligt uppgift skulle ha lagts ner.

– Det är fel. Utredningen pågår för fullt, säger Mats Cronhag, chef för lokalpolisområdet.

Han poängterar att det egentligen inte betyder någonting när en utredning blir nerlagd. Så snart ett spår eller ett vittne dyker upp tas utredningen upp igen.

– Sen finns det händelser vi inta ska ägna någon tid åt. Om vi har en okänd gärningsman som vid en okänd tidpunkt stulit okänt gods. Då finns ingenting att gå på.

Mats Cronhag, närpolisområdeschef är stolt över polisens arbete.
Foto: Emma Lawesson
Mats Cronhag, närpolisområdeschef är stolt över polisens arbete.

När det gäller polisnärvaron är polisledningens budskap tydligt.

– Jag är nöjd med närvaron i kommunen. Och jag är stolt över att vi klarat upp tre av de större händelserna i Simrishamn den senaste tiden: Inbrottsvågen i Kivikstrakten, flera villainbrott i Simrishamn och inbrotten i 15 kolonistugor.

– Dessutom har vi haft 52 fordonskontroller och ett stort antal hastighetskontroller. Vår närvaro i kommunen har ökat markant den senaste tiden.

Med på mötet var även polismästare Susanne Hagström-Rosenqvist, chef för landets sydligaste polisområde. På frågan om Simrishamn kommer att få fler poliser var hennes budskap tydligt.

– Vi vill inte prata om hur många vi är utan det viktiga är att prata om hur vi använder vår resurs. Den är större än de som sitter i Simrishamn. Polisen kommer att bli fler och vi kommer att se till att vi placerar den resursen så att det kommer medborgarna till gagn på bästa sätt. Det kan bli i Simrishamn men även på andra ställen. Vi har resurser som arbetar för invånarna i Simrishamn placerade runt om i vår region.

Hon menar att mötet i Simrishamn bör få en fortsättning,

– Vi har haft en bra dialog. Och dialogen måste fortsätta. Vi har pratat om att skapa ett forum där polis, kommun, köpmän och räddningstjänst möts och pratar så att vi alla har samma bild av läget på orten.

Omvänt menar hon att det är bra att polisen också får en chans att förklara hur man arbetar.

– Om man får en inblick i vårt pussel tror jag man får mer förståelse för hur vi jobbar.

Diskussionen om att kommunen bör satsa på egna ordningsvakter tror Mats Cronhag inte på.

– Polisen kan ge tillstånd för ordningsvakter inom ett begränsat geografiskt område om behovet finns. Situationen i Simrishamns kommun är inte sådan att jag tror det behövs. Och det ska vi vara glada för.

Däremot poängterar han att köpmännen kan göra mycket för att själva förhindra stölder. Flytta undan dyra varor, satsa på kameror och larm.

– Vi har alla ett ansvar att förebygga och motverka brottslighet.

Mötet mellan Hammenhögsbor och kommunpolisen härom dagen diskuterades också på mötet. I Hammenhög framkom att många valt att inte polisanmäla saker de varit med om.

– Allt måste polisanmälas. Annars har vi inte rätt bild av hur det ser ut med brottsligheten.