Protesten: "Höghus hör inte hemma i Simrishamn”

Simrishamn Artikeln publicerades
Skansenbygget pågår för fullt.
Foto: Torun Börtz
Skansenbygget pågår för fullt.

Det pågående bostadsbygget på Skansen strider mot kommunens översiktsplan och bör stoppas. Det kräver en grupp arkitekter, som skrivit till kommunen för att protestera.

– Vi tycker att det här ärendet är dåligt skött av politikerna och att projektet strider mot de riktlinjer som man själv dragit upp, säger Simrishamnsarkitekten Tommy Nordström.

Det är han som författat brevet som undertecknats av ytterligare åtta arkitekter, samt av nätverket Levande Simrishamn.

I sin protestskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden, formulerad som ett överklagande, citerar arkitekterna bland annat ur kommunens egen översiktsplan där det till exempel står att ”ny bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur och täthet”. De båda flerfamiljshus som just nu uppförs på Skansenområdet, på sex respektive åtta våningar, är förödande för Simrishamn, anser arkitekterna.

– Höghus hör inte hemma i Simrishamn. De kommer att bli helt dominerande, säger Tommy Nordström, som anser att hus över tre våningar inte bör tillåtas någonstans i staden.

– Därför tycker vi att det som byggts på Joneberg är väldigt störande. Det är som att bygga höghus i Dragör - något som aldrig skulle inträffa, menar han.

Men behöver man inte bygga nya bostäder i Simrishamn?

– Det behöver verkligen byggas, men man kan bygga på ett mer anpassat sätt.

– Vi har skrivit till kommunen tidigare också, men det har inte hänt något. Men vi hoppas att man kan stoppa bygget nu.

På det nya bostadsområdet har de två första husens bottenplattor redan gjutits, en ny väg och cykelväg har anlagts.

Skulle det inte bli väldigt kostsamt att stoppa ett pågående byggprojekt?

– Jo, det skulle bli dyrt. Men har man gjort ett misstag så får det kanske kosta.

Fotnot: Följande arkitekter har skrivit under protestbrevet: Anna Lundquist, Kerstin Barup-Edström, Karin Fagerberg, Göran Söderberg, Tommy Nordström, Ann-Sofi Högborg, Mats Edström, Christer Göransson och Lillemor Husberg.