Schyman (FI) krävergenuskommunalråd

Simrishamn Artikeln publicerades

Simrishamn har en unik chans att bli modell och föredöme för landets kommuner. Det menar Gudrun Schyman (FI) som föreslår ett kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

– Blockpolitiken står i vägen för den politiska utvecklingen och Simrishamn skulle kunna gå i bräschen med ett nytänkande. Förutom ett kommunalråd för opposition och ett för majoritet menar vi att de här frågorna skulle lyftas och få en helt ny dimension.

Ett systematiskt arbete emot diskriminering måste inte vara "höger eller vänster" betonar Schyman som den 1 november intar sin plats i fullmäktige:

– Det är en historisk händelse att ett feministiskt parti tar plats, det är vi först i världen med.

Hur det rent ekonomiskt och praktiskt skulle fungera har partiet inte tagit ställning till. Inte ännu.

– Först och främst söker vi stöd för själva idén men självklart ska det vara en arvoderad post precis som övriga kommunalråd. Rent ekonomiskt menar Gudrun Schyman att det skulle gå att genomföra genom omfördelning av resurserna.

Alla måste inte vara på heltidsarvode.

– Överhuvudtaget tänker man fel när man talar om budget som ett mål. Vi menar att budgeten är ett medel för att man ska nå ett politiskt mål, inte tvärtom.

Än så länge är det oklart vem som tar över i opposition- respektive majoritet i fullmäktige.

– Vi har än så länge bara träffat ena sidan och då handlade det främst om en presentation och att klargöra positionerna.

Mycket återstår alltså för Feministiskt Initiativ och de övriga aktörerna/partierna innan man är framme vid en överenskommelse om samarbete. Men till mandatperiodens första fullmäktige, den 1 november, ska den saken vara avklarad.