Skånska järnvägar har köpt järnvägen

Simrishamn Artikeln publicerades

Skånska Järnvägar har blivit med järnväg. När juletåget tuffade fram i lördags var det inte längre på hyrd räls. Föreningen har nämligen köpt hela anläggningen av SJ.

- Köpet betyder att vi har mer substans i verksamheten, en säkrare grund helt enkelt, säger Christer Karlsson, ordförande i Skånska Järnvägar. Föreningen har länge velat köpa järnvägen. När nu Banverket och SJ beslutade sig för att avyttra de anläggningar som inte längre används gjorde föreningen sin lycka. För 850 000 kronor blev de ägare till järnvägen från Sankt Olof till Brösarp. Till och med en liten bit förbi Brösarps station. Och därtill stationshusen i Sankt Olof, Brösarp och Vitaby. Med andra ord en ganska stor anläggning för en ideell förening att sköta. - Det är vi som skött underhållet även när vi var hyresgäster, säger Christer Karlsson. Enda skillnaden är att man kanske är mer angelägen att sköta anläggningen när den nu är vår egen. - Vi har redan satsat mycket på att rusta upp banan som därför är välskött redan idag. Enligt Christer Karlsson tänker föreningen satsa på att köra mer. Föreningens inkomst ligger i biljettintäkterna. En trafikdag brukar ge uppåt 35 000 kronor. Biljettintäkterna under ett helt år brukar ligga på 600 000 kronor.