Skoldag med fokus på FN:s barnkonvention

Simrishamn Artikeln publicerades

Barn ska skyddas från våld. Det är viktigast av allt om man frågar eleverna i klass 4 på Gärsnäs skola. Häromdagen fick de en lektion i FN:s barnkonvention av Marie Lundin, kurator och en fena på barns rättigheter.

Marie Lundin är sedan i höstas skolkurator på de tre skolorna i den norra delen av kommunen. Tidigare jobbade hon inom socialtjänsten i Arvika kommun och som barnrättsjurist. Från att jobba med barn i behov av stöd arbetar hon i dag mer förebyggande.

– Förutom mitt uppdrag som skolkurator arbetar jag också som konsult för bland annat Rädda Barnen. Jag utbildar då personal, som arbetar med barn, i Barnkonventionen och barnrätt, berättar hon.

Alla ska känna till

Barnkonventionen har blivit hennes skötebarn.

– Alla som jobbar med barn, alla föräldrar och alla barn ska känna till vilka rättigheter ett barn har. Det står till och med i skollagen.

– Barn ska veta sitt eget värde och de ska visas respekt. De ska också veta att de har rätt att göra sin röst hörd, men därmed inte bestämma.

Jobbade hemma

I sitt möte med klass 4 på Gärsnäs skola börjar Marie Lundin med en historielektion.

– För 100 år sedan var det inte alls givet att alla barn fick gå i skolan. Många fick vara hemma och jobba i stället.

– Efter första världskriget var det många barn som levde i nöd och 1919 startade en insamling till förmån för barnen. Ur den föddes Rädda Barnen. 1989 antog FN barnkonventionen och året därpå ställde sig Sverige bakom den.

Rangordning

Barnen i klassen får sedan rangordna ett antal artiklar ur konventionen. Flest röster får den om barns rätt till skydd mot våld. Många fler än barns rätt att gå i skolan, rätt att leka och rätt att ha mat.

– Jag tycker det är viktigast att barn ska slippa våld. För det tycker jag är jätteviktigt, säger Anton Persson som är jättenöjd med lektionen.

– Jag visste inte vad barnkonventionen var innan. Jag har lärt mig jättemycket.

Under våren ska Marie Lundin komma till klassen en andra gång. Då blir det både en repetition och en fördjupning.

Snart har alla elever på skolorna i Gärsnäs, Sankt Olof och Kivik fått besök av Marie Lundin.

– Jag hoppas så klart att det sprids så jag får chans att träffa barnen även på de andra skolorna så att även de får kunskap om sina rättigheter, säger hon. Min rektor, Christina Bergkvist, menar att detta projekt är kopplat till läroplanens målsättning samt till riksdagens strategi 2010 att alla barn ska kunna sina rättigheter.