Skolorna blöder 50 000 kronor om dagen

Simrishamn Artikeln publicerades

Skolorna och barnomsorgen kostar 50 000 kronor för mycket. Om dagen. Nu kräver kommunledningen åtgärder.

Varje månad rapporterar alla nämnder till kommunstyrelsen om sin ekonomiska situation. I månadsrapporten för april är det en nämnd som sticker ut radikalt - barn och utbildningsnämnden, bun - som visar ett prognosticerat underskott på 10 miljoner kronor under 2011.

- Det är ingen rolig läsning, säger kommunalråd Anders Johnsson (M). Det förväntade underskottet har ökat från 4 till 10 miljoner.

Bun-ledningen ska få förklara sig för kommunstyrelsens arbetsutskott i nästa vecka.

- Jag vill veta exakt var underskottet uppstått.

Enligt Anders Johnsson krävs åtgärder för att nämndens budget ska komma i balans.

- Jag vet att man är inne i förhandlingar om uppsägningar av personal och att detta inte slagit igenom i budgeten ännu. Men framförhållningen är för dålig. Bun-ledningen borde ha agerat för flera år sedan.

Ett annat sätt att få en budget i balans är att tillföra mer pengar?

- Det kan man möjligen i ett akut läge, men inte långsiktigt.

Lika bekymrad som Anders Johnsson är buns ordförande Carl-Göran Svensson (C).

- Vi står inför ett jättestort problem. Ett dilemma är ju att de åtgärder vi föreslår inte går igenom, säger Svensson och syftar på Majoritetsgruppens förslag att lägga ner Österlengymnasiet och därmed spara på 10 miljoner kronor.

Svensson menar att ett tillskott av pengar måste till.

- Utan extra resurser kommer det att krävas radikala grepp.

Du menar nedläggning av skolor?

- Jag kan inte utesluta någonting.

- Det viktiga just nu är att vi får en bred överenskommelse mellan majoritetspartierna och socialdemokraterna.

Det är Christer Grankvist (S), andre vice ordförande i bun, med på.

- Min uppfattning är inte att bun misskött sin ekonomi. Felet är att nämnden är felbudgeterad. Mer pengar måste tillföras, men det är inte frid och fröjd för det. Åtgärder kommer att krävas.

Vilka åtgärder?

- Vi måste attackera de höga lokalkostnaderna. På gymnasiet är lokalkostnaderna 20 000 kronor per elev. Kulturpedagogiska enheten får flytta in på gymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen också. Och sen får vi ordna externa hyresgäster.

Även på byskolorna krävs förändringar.

- Driver vi alla skolorna vidare exakt som idag ökar kostnaderna med 6 miljoner kronor, säger Grankvist. Det vilar ett tungt ansvar i framtiden på dem som inte vill vidta några åtgärder.

Kommunfullmäktige ska den 30 juni ta ställning till kommunstyrelsens förslag att behålla förskoleklass till årskurs tre på alla skolor men kräva en samverkan mellan skolorna för klasserna 4 till 6.

- Debatten mot det här är styrd av känslor och handlar mer om bypolitik än själva verksamheten. Man tycks ha glömt det faktum att vi om några år bara har drygt 120 barn att fördela på åtta byskolor om man inkluderar de båda friskolorna. Utan åtgärder självdör skolorna.