Skolorna räddade

Simrishamn Artikeln publicerades

Österlengymnasiet får ett år på sig att anpassa sina kostnader och byskolorna får behålla sina barn från förskoleklassen till trean. Dock är det upp till rektorerna att samordna undervisningen för mellanstadieeleverna. Kommunstyrelsen har låtit klubban falla för skolorganisationen.

Den våldsamma opinionen mot majoritetsgruppens planer på att avveckla Österlengymnasiet har gett effekt.

- Från skolan har man redovisat hur man skulle kunna göra för att få ordning på ekonomin. Om vi utnyttjar dessa krafter på rätt sätt kan det kanske bli bra. Jag tror att det kan finnas förutsättningar, säger kommunalråd Anders Johnsson (M).

Skolan får dock ett strängt krav. Nämligen att anpassa kostnaden per elev till genomsnittet för skånska skolor. Vid en avstämning den 1 mars 2012, dagen efter sista sökdagen, ska elevkostnaden radikalt ha sjunkit.

Om politikerna inte är nöjda då då?

- Jag vill inte ta ut någonting i förskott. Vi är medvetna om att anpassningar tar tid, men vi måste kunna se en tydlig trend.

Om det finns möjlighet att driva skolan billigare, varför görs inte det redan?

- Det är en berättigad fråga. Kanske har man varit för otydlig från barn- och utbildningsnämnden. Det kan också vara så att man insett det skarpa läget. Ur kris skapas kreativitet. Det kan också vara så att publiciteten kring skolan den senaste tiden inte bara varit negativ. Folk har fått upp ögonen för skolan.

Christer Grankvist (S) håller inte riktigt med. Hans yrkande var att behålla skolan och ta ställning till ekonomin i samband med budgeten.

- Det här är ett fullständigt orimligt beslut. Bun vill inte ta i frågan utan skickar vidare till kommunstyrelsen som i sin tur skickar frågan tillbaka till facknämnden som inte vill ha någon uppfattning i frågan.

Han är också starkt kritisk till uppståndelsen som varit.

- Man har inte dödat patienten bara stuckit en kniv i dess rygg. Det tar ett par tre år att anpassa skolan och samtidigt ska man jobba med all den badwill man fått.

För byskolorna enade man sig om socialdemokraternas förslag. Åtminstone nästan.

Förslaget som går vidare till kommunfullmäktige är att alla byskolor behåller förskoleklass till trean. Hur undervisningen ska bedrivas för fyror till sexor är dock upp till rektorn att besluta. Precis så ville socialdemokraterna ha det. Dock inte förrän 2012. Nu vill majoritetspartierna införa det redan 2011. Till hösten alltså.

- Jag är nöjd med beslutet, men bekymrad för de små skolorna. I vårt ursprungliga förslag blev det en förstärkning av alla skolor. Nu blir det svårare för de minsta skolorna, säger Anders Johnsson.

Christer Grankvist ser beslutet som en halv seger.

- Det är ju enligt mitt yrkande. Men 2012 är viktigt. Rektorerna måste få en chans att ha en dialog.