Smärta lindras på Möllegården

Simrishamn Artikeln publicerades

Skånes största enhet för smärtrehabilitering finns i Simrishamn. Nu vill den privat drivna enheten i gamla Möllegården ha vårdavtal med Region Skåne och ta över den verksamhet som reducerats på Ystads lasarett.

-Vi vill öppna portarna för patienter i närområdet, säger Svante Larsson, verksamhetschef på RMS, Rehabiliteringsmedicin Simrishamn, som tidigare hette FMC, Försäkringsmedicinsk Centrum. Verksamheten har varit igång i två år på sjukhuset och har nu flyttat till Möllegården där komvux tidigare huserade. Hittills har verksamheten handlat om försäkringsmedicinska utredningar på uppdrag av Försäkringskassorna i Skåne, Blekinge och Småland. Hittills har 1 000 långtidssjukskrivna personer kommit till Simrishamn för att få hjälp med hur att finna en väg åter till arbetslivet. FMC har också haft vissa rehabiliteringsprogram. I och med flytten till Möllegården har man nu plats att ta emot fler patienter. Nära hälften av alla långtidssjukskrivna lider av långvarig smärta. För att hjälpa dessa människor vill RMS satsa mer på rehabilitering och program för livsstilsförändring. Vad är då långvarig smärta? -Akut smärta är ur ett överlevnadsperspektiv vettig. Man bryter foten, har ont, frakturen läker och allt är bra. Långvarig smärta fyller dock ingen funktion. En förklaring kan vara att nervbanorna är så vana att signalera smärta att de fortsätter fast än vävnaderna är läkta. Det blir en slags överkänslighet i centrala nervsystemet, förklarar Svante Larsson. Väntetiderna till Skånes smärtmottagingar ligger på mellan 6 och 18 månader. Något som är samhällsekonomiskt orimligt, menar Larsson. -Om rehabiliteringen ska ge ett bra resultat ska behandlingen komma igång snabbt. Smärtrehabilitering kan handla om att vara aktiv, att kunna slappna av, att ändra sin livsstil och kanske få andra arbetsuppgifter. -I det akuta skedet hjälper mediciner, men enligt många patienter är det otillräckligt. Många kan behöva lära sig att koppla bort sin smärta, att ändra inställning till den. Patienten måste få kunskap om sin smärta och sedan verktyg att bearbeta den, säger Svante Larsson. RMS har idag 22 personer anställda. Fyra av dessa är specialistläkare inom allmänmedicin, psykiatri och rehabiliteringsmedicin. Man diskuterar också att knyta till sig specialistläkare inom reumatologi, rehabmedicin och algologi, eller smärtlindring. De övriga anställda är paramedicinare, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och administrativ personal. Svante Larsson har skickat en ansökan om vårdavtal till Ystad/Österlens sjukvårdsdistrikt. Han förhoppning är att avtalet blir klart så att verksamheten kan komma igång i augusti. -Ett vårdavtal skulle göra oss till en integrerad del av Österlens sjukvård. Vi kunde avlasta primärvården, men också kunna slussa patienter vidare till primärvården. -Vår målsättning är att ingen i sydöstra Skåne ska behöva vänta med än fyra veckor på en smärtutredning och behandling. Ett annat mål är att kunna ta hand om människor som inte är yrkesverksamma, till exempel pensionärer och handikappade. Så länge vi bara får patienter från försäkringskassan är det bara arbetstagare vi tar hand om, säger Svante Larsson.