Stadsarkitekten slutarefter 17 år i kommunen

Simrishamn Artikeln publicerades

Han anställdes den 1 januari 1990, efter Björn Hansson.

Bengt Celander slutar med ålderns rätt. Han fyller nämligen 63 år i januari 2007.

– Det blir lagom att sluta nu. Vi får en ny mandatperiod, eventuellt en ny organisation i kommunen och förändringar i plan- och bygglagen, säger Celander.

Stadsarkitektkontoret på Björkegrenska gården har nio anställda: stadsarkitekt, planarkitekt, kartingenjör, två inspektörer, två assistenter och två extra anställda.

Årets nettobudget är på 4,4 miljoner kronor.

Intäkterna beräknas bli 1,8 miljoner kronor.

Pontus Persson