Storgatan får ny belysning - trafiken stängs av

Simrishamn Artikeln publicerades
Trafiken stängs av när lamporna byts ut.
Foto: Torun Börtz
Trafiken stängs av när lamporna byts ut.

Trafiken stängs av när Simrishamns centralstråk får nya gatlampor.

Kommunen kastar nytt ljus över Storgatan i form av helt ny gatubelysning. I nästa vecka genomförs arbetet. Det är själva armaturerna som ska bytas ut.

– De är i väldigt dåligt skick, förklarar Anand Andersson, tillförordnad chef för gata- och parkenheten.

De nya armaturerna har dessutom LED-belysning, vilket betyder både bättre ljus och lägre driftskostnad. Dessutom kommer en del stolpar, som blivit påkörda, att bytas ut.

Belysningsarbetet innebär att Storgatan kommer att vara avstängd för infartstrafik på de sträckor där man arbetar.

För att minimera trafikstörningarna förlägger kommunen arbetet till eftermiddag och sen kväll. Den första etappen äger rum på tisdag på sträckan mellan Stortorget och korsningen med Kristianstadsvägen. Belysningsarbetet beräknas pågå mellan klockan 16 och 24.

På onsdag är det dags för etapp två, från Stortorget och ner till hamnen. Tiderna som gäller är de samma som på tisdagen.