Stulet släp återfunnet med hjälp av gps

Rörum ,

Mellan lördag dag och söndag förmiddag stals ett släp från Rörums byaväg, på släpet stod en hyrd grävmaskin.

Tack vare att grävmaskinen var gps-märkt kunde släpet ganska snabbt lokaliseras till Gyllebo. Både polis och personen som hyrt släpet återbördade tillsammans hela ekipaget.