Sveriges minsta bank stänger

Simrishamn Artikeln publicerades

Vallby Sparbank och Sparbanken Syd går samman. Det är finansinspektionens krav som lett till att de minsta bankerna har svårt att få verksamheten att gå ihop. Tiden har nu hunnit i kapp landets minsta bankkontor.

– Tiden har stått mer still här än på andra ställen, säger Staffan Olander, vd i Sparbanken Syd.

Det är finansinspektionens krav som lett till att de minsta bankerna har svårt att få verksamheten att gå ihop.

Som mest fanns det 499 sparbanker i landet. Idag är det knappt 80.

Mycket har hänt sedan Vallby Sparbank etablerades för 130 år sedan.

– Vi sysslar med traditionell in- och utlåning, säger ordföranden Mats Carlsson och nämner att bankens cirka 400 kunder omsätter knappt 20 miljoner kronor. Banken har två timanställda och en på halvtid.

Sparbanken Syd är en jätte i sammanhanget, med 18 miljarder kronor i balansomslutning, drygt 150 anställda och fem kontor - efter den 1 september, då kontoren i Brösarp, Gärsnäs, Hammenhög och på Regementsgatan i Ystad upphör.

– Vi har försökt ta tillvara kundernas önskemål och bistått bygden efter bästa förmåga, men nu står vi inför övermäktiga utmaningar, anser Mats Carlsson.

Vallby Sparbank har bedrivit sin verksamhet i samma byggnad sedan 1888. I det unika bankhuset, där det bara varit två rån (!), finns det bland annat sparbössor och kistor för förvaring av pengar från förra sekelskiftet.

Vissa delar av banken har aldrig datoriserats, och kunderna har fortfarande bankböcker.

– Det är charmfullt med manuell betjäning, tycker Staffan Olander.

– Vallby Sparbank ligger decennier efter oss i den tekniska utvecklingen, men vi står varandra mycket nära vad gäller de värderingar och ideal som även Sparbanken Syd värnar om, säger Olander och nämner det långsiktiga engagemanget i bygden.

De båda bankerna styrs inte heller av några externa vinstintressen (aktieägare).

Bankerna ska starta en minnesfond som förvaltar fastigheten och ett kapital på två miljoner kronor. Pengarna ska gå till välgörande och allmännyttiga ändamål i gamla Vallby församling.

Pontus Persson

0414-289 95

pontus.persson@allehandasyd.se