Tände eld på kommunhuset – får sänkt straff

Simrishamn Artikeln publicerades
Mordbrännaren får sänkt straff.
Foto: Emma Lawesson
Mordbrännaren får sänkt straff.

Mannen som anlade en brand i kommunhuset i somras får sitt straff mildrat. Han överklagade tingsrättens fängelsedom i hopp om blir friad. Hovrätten sänker nu hans straff från tre till två och ett halvt års fängelse.

Det var i somras som den 31-årige mannen satte eld på en vätska han hällt ut i kommunhusets entré. I augusti dömde Ystads tingsrätt honom till fängelse i tre år för mordbrand och utvisning med rätt att återvända till Sverige först om tio år. Han skulle också betala ett skadestånd på 10 000 kronor till den tjänsteman som han utsatte för kränkning i samband med händelsen.

Både åklagaren och 31-åringen överklagade domen. Åklagaren yrkade att mannen istället borde dömas för grov mordbrand och därmed få ett längre fängelsestraff.

31-åringen yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet, eller åtminstone skadeståndet och utvisningen.

Hovrätten håller med tingsrätten om att brottet inte kan anses vara grovt. Visserligen kunde elden ha spridit sig i den tätbebyggda stadskärnan, men det ingick inte i 31-åringens uppsåt att hans agerande skulle få så allvarliga konsekvenser.

Hovrätten menar tvärt om att tingsrätten tagit i i överkant i valet av påföljd och sänker straffet med ett halvt år.

31-åringen har sedan tingsrättens dom gift sig med sin svenska flickvän och menar att han därmed borde slippa utvisning. Hovrätten menar dock att giftermålet inte är skäl nog att slippa utvisning.

Rätten slår fast att mordbranden i kommunhuset var ett verkligt och allvarligt hot mot den allmänna ordningen och att motivet var att ge uttryck för missnöje med ett myndighetsbeslut. Mot denna bakgrund anser hovrätten att utvisning är både proportionerligt och nödvändigt för att värna det demokratiska samhällets intressen.

31-åringen slipper dock betala skadestånd. Hovrätten menar att mannens agerande inte var riktat mot tjänstemannen.