Lundell förlorar tornstrid

Kivik Artikeln publicerades
En delegation från Mark- och miljödomstolen besökte i höstas Kivik Art.
Foto:Ystads allehanda
En delegation från Mark- och miljödomstolen besökte i höstas Kivik Art.

Mark- och miljööverdomstolen avslår Ulf Lundell överklagande. Därmed är det grönt ljus för Kivik Art Centre.

Artisten och författaren Ulf Lundell har i flera år försökt få bort det betongtorn från vilket man kan se hans bostad. I flera instanser har han därför överklagat byggloven för samtliga byggnationer eller skulpturer på området.

I länsstyrelsen blev det en framgång för Lundell, myndigheten ansåg att det allmänna intresset att bevara naturområdet oexploaterat vägde tyngre än Kivik Arts enskilda intresse.

I nästa instans, Mark- och miljödomstolen, vände man på resonemanget. Rätten ansåg istället att det var Ulf Lundell som stod för särintresset.

Lundell valde då att ta ärendet vidare till sista instans, Mark- och miljööverdomstolen, som i maj beslutade att ta upp ärendet för prövning.

I slutet av september förra året besökte en delegation på fyra personer från domstolen skulpturparken, för att själv bilda sig en uppfattning.

Några veckor senare skrev Ulf Lundell själv ett brev till överdomstolen. Han beskrev där tornet, från vilket man kan se hans bostad, som ett "vakttorn".

"Det är ju livets grinande ironi för mej att jag bosätter mej just här, eller där borta, på den gården för att få vara ifred, ladda batterier, undkomma offentligheten, och jag får ett vakttorn som närmsta granne", skrev han och menade att tornet är ett svartbygge, eftersom det fick bygglov i efterhand.

Domstolen har nu fattat sitt beslut. I sin dom skriver domstolen att man inte anser att det tillförts något nytt i ärendet sedan den förra instansen. Rätten anser inte att de olägenheter som kan uppstå på grund av skulpturerna är så stora för Ulf Lundell att bygglovet ska nekas.

En annan fråga har varit om det som överdomstolen kallar "byggnadsverk med konstinriktning" skadar områdets natur- och kulturvärden. Domstolen konstaterar dock att det redan finns en del enskild exploatering i området i form av fritidsstugor och kommunikationsanläggningar, som inte är tillgängliga för allmänhetens friluftsliv och rekreation.

Därför anser man att det finns tillräckliga skäl för att kunna bevilja bygglov för samtliga byggnadsverk på Kivik Art. Därför avslår man också Ulf Lundell överklagande.

Domen kan inte överklagas och därmed har striden också nått vägs ände.