Valen till Sörf:s direktion en kupp: ”Ingen rolig stämning”

Simrishamn Artikeln publicerades
Karl-Erik Olsson (S) metar att valen i räddningstjänstförbundet var en kupp från majoritetspartierna.
Foto: Emma Lawesson
Karl-Erik Olsson (S) metar att valen i räddningstjänstförbundet var en kupp från majoritetspartierna.

Valen till Sörf:s direktion var kuppartade. Det menar Karl-Erik Olsson (S), efter att Moderaterna tagit båda presidieposterna och Simrishamns som enda kommun inte fick en plats i arbetsutskottet.

I veckan samlades mandatperiodens nya ledamöter i Sörf, Sydöstra Skånes räddningsförbund, för att välja presidium och utse arbetsutskott. Valen får nu stark kritik från en av Simrishamns representanter i direktionen – Karl-Erik Olsson (S).

– Det var kuppartat. Det lär inte bli någon rolig stämning vid mötena framöver, säger han.

I direktionen sitter åtta politiker, två från var och en av de fyra medlemskommunerna – Simrishamn , Ystad, Sjöbo och Tomelilla. Kommunerna turas om att ha presidieposterna och i detta val var det Ystads tur att få ordförandeposten och Sjöbos att få vice ordförande.

– Vi har hittills haft en överenskommelse om att ordföranden ska komma från ett parti som representerar majoriteten och vice ordföranden hämtas från ett oppositionsparti. Nu tog Moderaterna båda posterna. Det är inte alls bra, tycker Karl-Erik Olsson.

Ordförande blev Johan Wahlgren (M) från Ystad och vice Bror Ahlin (M), Sjöbo.

Vid mötet valdes också det arbetsutskott som ska bereda ärenden till direktionen. I utskottet sitter fyra ledamöter.

– Det har hittills varit kutym att två av ledamöterna kommer från majoriteten och två från oppositionen. Men så blev det inte heller, säger en irriterade Karl-Erik Olsson.

Vid mötet presenterades nämligen ett förslag till arbetsutskottet bestående av enbart majoritetspolitiker. Förutom Johan Wahlgren och Bror Ahlin även Bengt Högborg (C) från Tomelilla och Frederick Thott (M), Simrishamn.

– Det är första gången vi har borgerligt styre i alla fyra kommunerna så det är inte konstigt att ha enbart majoritetspolitiker i ett arbetsutskott. Nya vindar blåser, säger Sjöbopolitikern Lars Lundberg (KD) som var den som föreslog.

Lars Lundberg (KD) var den som la förslaget på laguppställning i arbetsutskottet.
Lars Lundberg (KD) var den som la förslaget på laguppställning i arbetsutskottet.

Vid votering kom dock laguppställningen att ändras. Karl-Erik Olsson föreslog att han själv och Torgny Larsson (S) skulle bli representanterna från Simrishamn och Tomelilla istället. I omröstningen fick dessa två lika många röster som Frederick Thott. Då fick lotten avgöra vem som skulle få platsen och Torgny Larsson vann.

Konsekvensen blev alltså att en S-märkt oppositionspolitiker kom in i arbetsutskottet, men Simrishamn blev av med sin plats. Tomelilla, den minsta kommunen, har nu två representanter i arbetsutskottet.

– Det blev jättedåligt. Det bör vara en representant från varje kommun. Eftersom det inte framgick av dagordningen hur lång tid det nya arbetsutskottet valdes för, tycker jag att vi väljer ett nytt vid nästa direktionsmöte, säger Lars Lundberg.

I förbundets nu gällande stadgar regleras inte hur fördelningen mellan kommunerna ska vara i arbetsutskottet.

– Vi har tagit fram ett nytt reglemente där det står att arbetsutskottet ska bestå av en ledamot från varje kommun. Men reglementet är ännu inte antaget, säger räddningschef Mats Svensson.