Vill sälja porr som konst

Borrby Artikeln publicerades

Är en porrfilm som ligger på nätet konstnärlig verksamhet? Ja, menar dömde porrbedragaren Dennies Pettersson. Nej, säger åklagaren. Nja, säger kronofogden.

Porrföretagaren Dennies Pettersson från Borrby dömdes i mitten av juli vid Malmö tingsrätt till två och ett halvt års fängelse för bland annat grov utpressning, grovt förtal och grovt bokföringsbrott. Dessutom fick han näringsförbud i fem år.

I överklagan till hovrätten vill han och hans advokat Lars Kruse häva näringsförbudet. Pettersson är i dag för sin utkomst "beroende av att kunna upplåta de filmrättigheter han är ägare av. Får han inte det står han utan försörjning", skriver de i sin överklagan.

Enligt dem finns det en öppning hos tillsynsmyndigheten kronofogden. Ett undantag för att slippa näringsförbud är möjlig för en enskild person som utövar "verksamhet som skyddas av en grundlag".

Den som har näringsförbud kan sälja tidningar, anordna teaterföreställningar, driva tryckeri, vara författare och utöva annat som är skyddat av yttrandefrihet eller tryckfrihet. Men inte i form av bolag, bara som privatperson eller enskild näringsidkare.

Åklagaren i målet, Bo Birgersson, avfärdar överklagandet med att Dennies Petterson dömts för grovt bokföringsbrott, grov utpressning, brott mot personuppgiftslagen och grovt förtal. Åklagaren menar att Pettersson "grovt åsidosatt sina skyldigheter som näringsidkare".

Christer Davidsson, teamchef för Specialindrivning på kronofogdemyndigheten i Malmö, blir förvånad när han hör att Dennies Pettersson vill häva sitt näringsförbud med hänvisning till att han bedriver konstnärlig verksamhet.

– Det finns ett sådant undantag. Så långt är det riktigt. Men han har drivit denna kommersiella verksamhet i många bolag och vi skulle inte tillstyrka ett hävande av näringsförbudet, säger han.

Å andra sidan kommer inte kronofogden att ingripa innan det finns en dom i hovrätten, vilket blir senare i höst.

– Blir han dömd till näringsförbud även i hovrätten kommer vi att anmäla honom för överträdelse av näringsförbudet. Vi är förstås medvetna om att han fortsätter att skicka fakturor trots domen i tingsrätten, säger Christer Davidsson.

Dennies Pettersson själv skriver i ett mejl att han fått klartecken från både Bolagsverket och kronofogden att fortsätta. "Förbudet kan inte stoppa mig från att driva in mina filmrättigheter eller sälja dem", skriver han.

Fakta

Kaotisk rättegång

Porrföretagaren Dennies Pettersson fälldes i juli för grov utpressning, grovt förtal och grovt bokföringsbrott. Dessutom fick han näringsförbud i fem år.

Enligt åklagaren handlade det om minst 4000 personer som ansett sig lurade av falska fakturor.

Sedan domen har hundratals nya anmälningar kommit in till Ystadpolisen. Anmälningar som automatiskt läggs ned i väntan på hovrättsdomen.

Visa mer...