Vindkraftverk kan påverka grundvattnet

Simrishamn Artikeln publicerades

Grundvattnet riskerar att påverkas negativt när man anlägger vindkraftverk om man inte tar särskild hänsyn. Det skriver Sveriges geologiska undersökning, SGU, i ett yttrande till Simrishamns kommun angående kommunens vindkraftsplan.

Den största risken enligt SGU är själva schaktningen på platsen där man anlägger vindkraftverket och arbetet med att dra vägar och elledningar till och från verket. Då tar man bort en del av jordlagret som utgör det naturliga skyddet mot föroreningar. Eftersom vindkraftverk dessutom innehåller olja finns det även en risk att olja läcker ner till grundvattnet i samband med en eventuell olycka, skriver SGU i sitt yttrande.

SGU rekommenderar vidare att man underviker att anlägga vindkraftverk på platser som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, både idag och i framtiden.