Vitemöllingar i uppror mot kommunen

Vitemölla Artikeln publicerades
Det menar Vitemölle Lejeförening som dragit igång ett upprop mot kommunens planer.
Det menar Vitemölle Lejeförening som dragit igång ett upprop mot kommunens planer.

Kommunen slår in en kil som splittrar samhället. Det menar Vitemölle Lejeförening som dragit igång ett upprop mot kommunens planer för framtidens skötsel av gator och grönytor i samhället.

Simrishamns kommun har i bara fyra av Vitemöllas sex planområden formellt registrerats som ansvarig för skötsel för skötseln av gator och grönytor. Det är roten till den konflikt som blivit allt mer infekterad.

Fram till 2005 fanns en vägförening som ansvarade för skötseln av alla grönområden och gator i samhället. När kommunen tog på sig ansvaret upplöstes föreningen.

– Det finns protokollförda beslut på att kommunen tog på sig ansvaret för hela byn, säger Krister Hjelm, vice ordförande i Vitemölle Lejeförening.

Trots det har kommunen inte registrerats som ansvarig huvudman för hela byn. Kommunen har nu ansökt om en lantmäteriförrättning, för att klarlägga ansvarsförhållandena i samhället.

– Kommunen vill ta på sig ansvaret för en del av byn, men inte hela. Det innebär att en vägförening åter måste bildas för att sköta delar av byn. Genom sitt agerande slår kommunen in en kil i samhället och skapar splittring, säger Krister Hjelm.

I de områden som kommunen inte vill ta på sig huvudmannaskapet för bor ett flertal av de fastboende i Vitemölla.

– Konsekvensen av kommunens planer blir alltså att en mycket stor del av de fritidsboende i det "genuina" fiskeläget får kommunal vägservice, men inte de många fastboende i det nyare Vitemölla som är de som betalar kommunal skatt, säger Krister Hjelm.

Föreningen har vid sitt årsmöte antagit ett uttalande som skickats till kommunen och i byn pågår en namninsamling bland alla fastighetsägare.

– Det vi kräver är att kommunen tar tillbaka sin begäran om förrättning och att kommunen formellt tar på sig det ansvar för hela Vitemölla som de i praktiken haft sedan 2005.

För något år sedan aktualiserades det oklara ansvaret genom en incident. Bron över Mölleån gick sönder och en bil fastnade. Lejeföreningen gjorde en polisanmälan och kommunen tog då på sig att laga bron, utan att egentligen vara ansvarig för brons skötsel. Nu har bron gått sönder igen och det är fortfarande oklart vem som ska laga den.