Wijk skriver på blodigt allvar

Simrishamn Artikeln publicerades

- Att skriva är inget tidsfördriv, det är blodigt allvar och det handlar om våra liv.

Det är inte så att folk vänder sig om på gatan när de ser Erik Wijk, men hans namn är känt och aktat i en relativt bred krets. Många av dem som följt med i efterdyningarna av fjolårets Göteborgskravaller skulle skriva under på att han har haft stor betydelse för att Högsta domstolen gav tings- och hovrätt bakläxa och radikalt sänkte en demonstrants straff. Erik Wijk är nämligen en av landets mesta opinionsbildare. Erik Wijks bok kommer också på det egna förlaget." BORDER="0"Erik Wijks bok kommer också på det egna förlaget. Han låter inte bli att agera när något stör hans syn på rättvisa. Han är humanist in i hjärteroten och "rotar" djupt i sökandet efter "sanningen". Åtskilliga är de debattartiklar och böcker som han skrivit, men sedan i fjol somras har det nästan uteslutande handlat om vad som hände i Göteborg i samband med EU-mötet och de processer som följt. -Allt jag skriver handlar om att ta ansvar för sitt liv och sin omgivning, som han själv formulerar det. -Vad som förvånar mig är att inte fler samhällsjournalister tagit tag i det enorma material som de har mitt framför näsan. Här finns oerhört mycket att gräva i och att inte göra det är ett svek mot allmänheten. I grunden handlar det om vår poliskårs kultur och om rättsprinciper som berör alla medborgare. Erik Wijk var själv i Göteborg och upplevde det som chockerande och helt overkligt: -Men det som hänt efteråt, processerna och domarna, är mycket mer chockartade. Det gångna året är det mest desillusionerade i hela mitt liv. Min tro på demokrati och rättvisa har fått sig en rejäl törn. Bilder: Bass Nilsson" BORDER="0"Bilder: Bass Nilsson Kort tid efter händelserna gav Erik Wijk på det egna förlaget Manifest ut "Göteborgskravallerna" med dokument, vittnesmål och kommentarer. Sedan dess har han oförtrutet arbetat vidare och grävt djupt i tusentals sidor av förundersökningar och domar. Resultatet är en 762 sidor tung debattbok, "Göteborgskravallerna och processerna", som är på väg ut i handeln. -Mitt i all detta tragiska och upprörande har det varit stimulerande att se att det faktiskt går att påverka. Just nu tar han paus i skrivandet. Mycket har blivit liggande, bland annat ska han uppdatera det upprop som cirka 3000 människor skrivit under i protest mot händelserna. -Saken är inte ur världen, många processer återstår och jag ser fram emot att se vad Helsingforskommitténs granskare kommer fram till. Erik Wijks förebild har alltid varit Jean Paul Sartre och hans skrivande började med bokrecensioner i mitten av 80-talet. Några år senare gav han ut den satiriska tidskriften Egget och 1991 kom första boken "Vi borde ha det lika bra" (Bonniers). Han var flitig samhällsdebattör under merparten av 90-talet. 1999 startade han förlaget Manifest med ambition att ge ut radikal litteratur som annars riskerade att bli outgiven. Bland de författare förlaget gett ut kan nämnas Howard Zinn, Lars Gustafsson och Jan Myrdahl, Göran Greider, Jens Ergon, Subcomandante Marcos, W Paul Cockshott och Allin Cottrell. Under Kosovokriget fick han på kort tid fram debattantologin "Fredsbomber över Balkan" (1999). Allt överskott skänktes till Röda korsets fredsarbete i regionen. Andra egna titlar är "Bunta ihop och slå ihjäl dom - nedslag från ett våldsamt sekelslut" och "Vill leva livet". Den bok som ligger honom närmast hjärtat är "Ont blod" där han under en resa genom forna Jugoslavien berättar om de krig som rasat i Europa under de senaste tio åren. Upplevelserna knyts ihop med tryggheten i hemlandet. -Jag ville knyta ihop det privata och det politiska, den lilla familjen med internationell politik. Skrivandet har alltid varit centralt i hans vuxna liv, men han har aldrig suttit på kammaren och skrivit smäktande dikter för skrivbordslådan. Det har alltid funnits en betydligt allvarligare och djupare mening bakom. Om hans senaste debattbok kan österleningarna höra honom själv berätta om i sommar. Då är han en av gästerna på Frukostmöten på Hamnplan.