AB Sjöbohem positiva till plan

Sjöbo Artikeln publicerades

Större butikslokaler och längre byggtid skulle vara bra – men annars ger bostadsbolaget AB Sjöbohem tummen upp för förslaget till detaljplan för Lantmännenområdet.

Förslaget till detaljplan för Lantmännenområdet som innebär möjlighet att bygga omkring 120 nya bostäder är nu ute på remiss. AB Sjöbohem yttrar sig övervägande positivt till stadsarkitekten Joel Tufvesson:

"Vår bedömning är att detta är en detaljplan som verkligen för Sjöbos utveckling framåt", skriver Sjöbohems vd Morgan Johnsson.

Några ändringar vill Sjöbohem dock se. Bland annat anser man att begränsningen för butikslokalerna i kvartershörnen till 200 kvadratmeter kan ge problem i framtiden.

Och när det gäller genomförandetiden på fem år enligt förslaget tycker Sjöbohem att det är för tufftt. Några år till skulle vara bra, tycker Sjöbohem som också vill se ta del av en rapport från en markundersökning som nyligen gjorts.