Backsippan hotad i Sjöbo

Sjöbo Artikeln publicerades

Backsippan är hotad. I Sjöbo finns troligtvis bara några enstaka exemplar kvar. Men nu ska det göras en kartläggning av läget i kommunen.

Under en lång tid har antalet backsippor stadigt minskat.

Biolog Rune Gerell säger att växten inte längre föryngrar sig.

– De kommer att försvinna på sikt. Framför allt beror det på att markerna växer igen.

Gräset tar överhand och kväver backsippan eller så skuggas blomman av buskar.

Rune Gerell förklarar utvecklingen med att allt färre marker betas av djur.

I Sjöbo kommun har backsippan varit vanligt förekommande. Förr kunde det gå att finna hela backar med blomman.

Men nu är situationen mycket dyster.

– De senaste 15 åren har den långsamt försvunnit. Nu står det kanske några enstaka exemplar kvar.

Vad Rune Gerell med säkerhet vet finns blomman fortfarande kvar inte långt från Eriksdal.

Även på något annat ställe kan det fortfarande gå att se en backsippa.

Nu uppmanar han alla Sjöbobor som vet var det finns backsippor inom kommunen att höra av sig.

Det är ett led i en nationell kartläggning av växten.

Rune Gerell tror att blomman i dag är mer lätthittad både längs kusten och i nordöstra Skåne.

Backsippan blommar under perioden april–maj.

Han är spänd på att se om det ännu finns någon större förekomst av backsippan.

– Det vore spännande att få in uppgifter om platsen i så fall.