De gör fåglarna en örntjänst

Anklam Artikeln publicerades
Björn Johannesson monterar fast skydden på alla de tre linorna som löper via elstolpen.
Foto:Sprisse Nilsson
Björn Johannesson monterar fast skydden på alla de tre linorna som löper via elstolpen.

Exakt hur många kungsörnar som dör när de kommer i kontakt med elledningar är det ingen som vet. Men enligt ornitologerna finns det inte råd att förlora fler.

Under onsdagen arbetade tre lag från Sjöbo elnät med att sätta på ett specialskydd på elledningarna som ska hindra fåglarna från att gå en säker död till mötes.

Totalt ska skyddet sättas upp på runt femtio stolpar på sträcken Anklam-Vanstad.

Martin Ferlinger och Björn Johannesson arbetar på elstolpar inte långt från Anklam.

De är positiva till att göra en insats för fåglarna.

– Det blir nog vanligare att naturorganisationer påtalar risker som vi får ta i beaktande. Själv har jag inte sett någon död örn vid våra stolpar men väl en död stork, säger Björn Johannesson.

Martin Ferlinger visar plastskydden som träs över ledningarna från stolpen och en bit bort. Oftast är det fågelns vingar som kommer i kontakt med ledningarna när den lyfter eller är på väg att sätta sig på stolpen.

Simon Sellén, projektledare på Sjöbo elnät, berättar att de blev kontaktade av Skånes ornitologiska förening.

– De framförde önskemål om att örnsäkra stolparna eftersom det finns örnar vid Fyledalen.

Totalt, med både inköp av material och arbetstid, kostar förbättringen bolaget bortåt 100 000 kronor.

– Jag tror det är lite goodwill. Jag vet att även Eon gjort liknande.

Kenneth Bengtsson, vice ordförande i Skånes ornitologiska förening, är glad över att Sjöbo elnät hörsammat önskemålet.

– Vi vet att kontakten med elledningarna är den vanligaste dödsorsaken för kungsörnar i Skåne. Exakt hur många det rör sig om vet vi inte men det är alldeles för många.

Han menar att det är viktigt med åtgärder här och nu eftersom antalet kungsörnar stagnerat.

Visserligen grävs allt fler ledningar ner, men det finns inte tid att vänta i ytterligare tio år på att antalet luftledningar ska minska.

– Här finns åtta par som kan häcka och till det kommer att många örnar från nordligare delar tar sig till Skåne över vintern. Så här års finns det nog mellan 50 och 100 kungsörnar i landskapet.

Kenneth Bengtsson säger att de önskar åtgärder på ytterligare någon sträcka inom Sjöbo elnäts område, men där har bolaget sagt att ledningarna ska grävas ner inom kort och då sker ingen insats.

Björn Johannesson berättar att de även passar på att genomföra en del andra förbättringar när nu strömmen är avslagen. Det handlar om att sätta på så kallade lindämpare.

De ska motverka att linorna kommer i svängning i samband med storm. Något som kan medföra att säkringarna på stolparna skakar loss med nedsatt eldistribution som följd.

Sedan flera år tillbaka använder Sjöbo elnät också Huven uven, ett skydd på transformatorstationerna för att rädda fåglar undan eldöden.