Dom mot kyrkopolitiker står fast - skyldig till djurplågeri

Lövestad Artikeln publicerades
Foto: Sofia Tanaka / TT / TT

Processen om kyrkopolitikern Jan-Erik Johanssons djurhållning har nått vägs ände.

Högsta Domstolen tar inte upp fallet, och därmed står domen om djurplågeri fast.

För att Högsta Domstolen ska pröva en överklagan krävs att saken antingen är av vikt för rättstillämpningen, eller att det finns synnerliga skäl. Efter att ha gått igenom Jan-Erik Johanssons överklagande beslutade HD i tisdags att den inte var av det slaget.

Därmed är en drygt tre år lång process till ända.

Våren 2015 gjorde länsstyrelsens djurskyddsinspektör en oanmäld inspektion av gården i Lövestad, och konstaterade att 77 får var kraftigt avmagrade. Åtta av dem var så svaga att de inte kunde resa sig, och flera får låg döda.

Alla de omkring 300 fåren omhändertogs, och Jan-Erik Johansson fick djurförbud. Han tog också en time-out från kommunpolitiken, och lämnade den senare helt. Vid tillfället var han moderat vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och ledamot i fullmäktige.

Johansson åtalades och dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter för djurplågeri, en dom han överklagat i flera omgångar. Medan domstolarna menat att han varit grovt oaktsam och utsatt djuren för lidande, har han själv hävdat att fåren magrat på grund av en parasit.

Jan-Erik Johansson ställde upp till omval i Lövestads kyrkoråd, där han valdes in som ordförande. En post han fortfarande innehar.

Rådets vice ordförande, Lars Lundberg, ser inget hinder i att Johansson behåller sin förtroendepost.

– Vi har jobbat ihop i kyrkan i 21 år, och som kyrkopolitiker har jag stort förtroende för Jan-Erik Johansson. Det som hänt är olyckligt, men jag vet att det inte händer igen, säger Lars Lundberg.