Domstol stoppar inte vindkraftverk

Sjöbo Artikeln publicerades

Det blev ännu ett bakslag för dem som överklagat beslutet att tillåta tre vindkraftverk vid Bäretofta öster om Lövestad. Mark- och miljödomstolen avslår alternativt avvisar överklagandena.

Våren 2012 gav kommunen klartecken för uppförandet av tre vindkraftverk på gränsen mot Tomelilla.

Efter det har beslutet överklagats till länsstyrelsen som dock gick på kommunens linje.

Dessutom avvisade de överklagandena från flera personer eftersom de inte ansåg att dessa bodde tillräckligt nära för att beröras av etableringen.

Efter det vände sig flera av de klagande till mark- och miljödomstolen. Dels för att försöka få fram ett nej till verken, dels för att få rätt att göra sin stämma hörd.

Men mark- och miljödomstolen går på samma linje som de övriga instanserna.

Höga bullernivåer

De finner inget skäl att upphäva bygglovet för de tre vindkraftverken. I något fall hänvisar även domstolen till att personer bor 2,5 kilometer från den tilltänkta etableringen vilket anses vara för långt då fastigheterna heller inte gränsar till varandra.

De boende som överklagat har bland annat hävdat att de kommer att drabbas av höga buller- nivåer från verken.

De pekar även på vad de anser är fel i den buller- utredning som gjorts. Likaså hänvisar de till att fågellivet i området kan ta skada av etableringen.

Några som överklagat tycker också det är märkligt att Sjöbo och Tomelilla kan ha olika syn på vindkraftverk. Tomelilla avslog en ansökan gällande ett verk cirka 200 meter från platsen i Sjöbo.