Elbilar får ladda batterierna

Sjöbo Artikeln publicerades

I dag blir det möjligt att ladda elbilar i Sjöbo. Det kommunala bolaget Sjöbo elnät har satt ut sex laddningsstolpar i kommunen.

Laddningsstolparna är utplacerade vid parkeringar i kommunen. Det finns fyra laddningsstolpar i Sjöbo, en i Vollsjö och en i Sövde. Det är möjligt för alla som har en elbil att använda de nya stationerna.

– Det ska fungera på i dag. Alla som har en elbil och bor i Sjöbo kommun, kommer få en bricka som används vid betalningen av elen. Det går också att betala via sms, säger Andreas Andersson, projektledare på Sjöbo elnät.

Det tar ungefär åtta timmar att helt ladda upp batteriet. Hur långt som föraren kan köra på en laddning beror på bil, batteri och väder, men det ska gå att köra cirka 14 mil.

Elen och eluttagen i laddningsstolparna är samma som i ett bostadshus.

Enligt Transportstyrelsen finns det för närvarande 23 elbilar registrerade i Sjöbo kommun, men av dem är endast fyra renodlade elbilar. De andra 19 är hybridbilar som drivs av både bensin och el.