Färre badande än kommunen hade räknat med

Sjöbo Artikeln publicerades
Många har upptäckt Sjöbo simanläggning - som det nya badhuset i Sjöbo heter - men inte lika många som kommunen hade hoppats.
Foto: Mark Hanlon
Många har upptäckt Sjöbo simanläggning - som det nya badhuset i Sjöbo heter - men inte lika många som kommunen hade hoppats.

Besökarna på Sjöbo simanläggning blev inte lika många som kommunen räknat med förra året.

Ekonomin blev också sämre än budgeterat.

I augusti 2016 invigdes det nya badhuset i Sjöbo - eller simanläggningen, som det officiellt heter. Till nyåret hade 30 000 entréer lösts till badet, så budgetmålet på drygt 50 000 om året verkade vara möjligt att uppnå.

Men när nyhetens behag lagt sig, planade besökskurvan ut. Nu har ekomomiavdelningen räknat ut antalet entréer som gjordes i badhuset under hela 2017: det blev 39 450 stycken, det vill säga 13 000 färre än budgeterat.

I den summan är inte barn under två år inräknade, och inte heller de som deltar i Sjöbo simsällskaps träningar.

Ulrika Axelsson (C), ordförande i kommunens kultur- tillväxt- och fritidsutskott, påpekar att många Sjöbobor ändå har upptäckt simanläggningen.

– I den gamla simhallen hade vi ju bara 2 800 besök om året, säger hon.

I slutet av förra året organiserades ledningen om, och badchefen ersattes av en tredelad ledning.

– Vi börjar få bra struktur nu, organisationen börjar också sätta sig, säger Ulrika Axelsson.

Hon hoppas också att antalet besök ökar med tiden.

– Vi har ju inte så stor vana, och inte vetat vad Sjöboborna vill ha på sitt bad. Nu ska vi göra en större undersökning, och utröna bad som är gångbart. Vi vill ju ha en simanläggning som folk tycker om.

Aktiviteter och öppettider är sådant som kan komma att utvecklas, när man genomfört någon form av enkätundersökning bland kommuninvånarna.

– Vi vill kunna fördela tiderna, så att vi har en genomströmning hela tiden, säger Ulrika Axelsson.

Ekonomin för det nya badhuset har också blivit mer ansträngd än man kalkylerat med.

Enligt kommunens ekonomiavdelning kommer simanläggningen att överskrida förra årets budgetramar med 425 000 kronor. Det innebär att resultatet trots allt är lite bättre än man trodde i slutet av 2017, då pekade siffrorna på ett ännu större överskott.

Underskottet kunde nämligen dämpas genom att man införde köpstopp och höll vissa tjänster vakanta.

– Det är såklart inte bra, man skulle ju vilja att badet går med plus-minus-noll, säger Ulrika Axelsson.

Det har tidigare talats om företagsevent, som ett sätt att öka intäkterna till badet.

– Vi har haft ett par sådana. Men det tar lite tid att förstå vad företagen vill ha, och vad vi ska erbjuda dem, säger Ulrika Axelsson, som hoppas att även den delen av badet ska komma igång bättre i år.