Flyktingbarn i kläm när kommuner inte kommer överens

Sjöbo Artikeln publicerades

Två flyktingbarn står sedan i mars utan vårdnadshavare och tvingas leva på minimalt ekonomiskt bistånd. Anledningen är att Hässleholms och Sjöbo kommuner inte kommit överens om vem som ska ta ansvar för barnen. Nu har en socialsekreterare i Hässleholm gjort en anmälan enligt lex Sarah om "allvarliga missförhållanden".

"Barnens hälsa, välbefinnande och rättssäkerhet påverkas", skriver socialsekreteraren i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

De båda barnen togs emot i Sjöbo, som ensamkommande flyktingbarn. I mars flyttade de dock till Hässleholms kommun dit deras föräldrar anlänt. Föräldrarna är asylsökande och har därför inte rätt att vara vårdnadshavare för barnen. Någon förmyndare eller god man har inte barnen heller längre, och därför finns ingen som kan företräda dem. Sedan de kom till Hässleholm har de dessutom bara beviljats minimalt ekonomiskt bistånd, så kallad reducerad norm.

-Den reducerade normen är bara tänkt att användas en kortare tid. Vi anser att det kan finnas risk för missförhållanden om den används en längre tid och har därför gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, förklarar Ulla-Brita Wallenius, utredningssekreterare på socialtjänsten i Hässleholms kommun.

Att ensamkommande flyktingbarn återförenas med asylsökande föräldrar tillhör ovanligheterna. Om de förenas med sina föräldrar, har dessa i normalfallet uppehållstillstånd.

Vad som egentligen gäller när barnen byter kommun och flyttar till asylsökande föräldrar är Sjöbo och Hässleholm inte överens om. Sjöbo har hävdat vistelsebegreppet - alltså att den kommun där barnen vistas har ansvaret. Hässleholm menar å sin sida att anvisningskommunen, det vill säga Sjöbo, har ett större ansvar.

-Socialstyrelsen har en bra vägledning för hur man ska ta hand om ensamkommande barn, men i det här fallet saknas tydliga regler. Vi har fått olika besked om hur situationen ska hanteras, säger Ulla-Brita Wallenius.

Eva Liljekvist-Borg, chef för familjeförvaltningen i Sjöbo, tycker det är bra att frågan utreds närmare. Men samtidigt tycker hon det är viktigt att barnen och föräldrarna kan bo tillsammans och få rätt stöd från samhället.

-Vi håller på att försöka lösa frågan, och tror att vi kan hitta en lösning inom de närmaste dagarna, säger hon.