Före detta politiker åtalas för djurplågeri

Sjöbo Artikeln publicerades
Foto:Henrik Montgomery/TT

Tidigare moderatpolitikern Jan-Erik Johansson åtalas för djurplågeri av i vart fall 81 får. Det var i fjor som samtliga hans drygt 300 får omhändertogs då några självdött och många var kraftigt avmagrade.

Åklagare Ann-Charlotte Hansson väljer nu att åtala Jan-Erik Johansson för i första hand djurplågeri.

Han anses ha utsatt i vart fall 81 får, 63 tackor och 18 baggar, för lidande. Åklagaren skriver att Jan-Erik Johansson brustit i tillsyn av djuren och varken gett dem foder av god kvalitet eller veterinärvård när så behövts.

Åklagaren anser att det är den bristande tillsynen som lett fram till att djur påträffats mycket avmagrade.

Åtta baggar var i så dåligt skick att de inte kunde resa sig upp på grund av muskelförtvining och alla fick avlivas på plats.

På området där fåren gick hittades också tio får som självdött.

Till stöd för åtalet har åklagaren åberopat uppgifter från både djurskyddsinspektör och veterinär.

Åklagaren har också valt att i andra hand åtala Jan-Erik Johansson för brott mot djurskyddslagen om tingsrätten inte finner att det rör sig om djurplågeri.

När YA når Jan-Erik Johansson på onsdagen känner han inte till att ärendet gått till åtal men han förnekar brott.

Han hävdar att djuren drabbats av inälvsparasiter och att det avmaskningsmedel som han använde inte hjälpte.

– Det gör att fåren inte har tillgodogjort sig fodret. Det har varken varit brist på tillsyn eller foder.

Han anser också att det inte går att göra ett riktigt utlåtande om djurens hull så länge de är oklippta.

– Det blir bara en grovt tillyxad bedömning.

Jan-Erik Johansson säger vidare att djuren kan vara lite magrare under tiden de diar. Han tillbakavisar också att det skulle funnits tio självdöda får på området.

– Det antalet stämmer inte, det var färre. De låg på vänt för avhämtning. Händelseförloppet i det här fallet mellan att ett djur blir dåligt tills det trillar ihop går väldigt fort.

Det var i april i fjor som länsstyrelsens djurskyddsinspektörer fann de avmagrade och döda djuren i samband med ett besök på fastigheten.

Ärendet gjorde att Jan-Erik Johansson tog time out från sina politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt ordförande i myndighetsutskottet för miljö/bygg.

Under hösten valde han att lämna samtliga uppdrag. Han har också fått djurförbud.

Jan-Erik Johansson står kvar som ordförande för kyrkorådet i Lövestad församling.